Prestaţii sociale de peste 17,4 milioane de lei, achitate de AJPIS Gorj

304

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat săptămâna trecută toate prestaţiile aferente lunii ianuarie 2018, valoarea totală a acestora apropiindu-se de suma de 17,4 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 98.286 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna februarie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 17.453.834 de lei pentru un număr de 98.286 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.417.220 de lei pentru 56.553 de beneficiari, 3.245.037 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.261 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.410 gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 893.207 lei, iar suma de 84.968 de lei a mers către cei 137 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, se arată într-o informare transmisă de conducerea AJPIS Gorj.De asemenea, tot pentru luna ianuarie, s-au făcut în februarie şi următoarele plăţi: 24.080 de beneficiari au primit 5.322.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 4.406 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.038.069 de lei. În februarie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 332.100 de lei pentru 511 beneficiari, s-au plătit 4.888 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 716.453 de lei, şase indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 8.062 de lei, precum şi 48 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 21.448 de lei. De asemenea, în februarie, AJPIS Gorj a plătit şi 81.992 de lei pentru 686 de ajutoare la încălzirea cu energie termică şi 293.278 de lei pentru 3.300 de beneficiari de ajutor la încălzirea cu gaze naturale.Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here