Prestaţii sociale de peste 16,9 milioane de lei, achitate gorjenilor

141

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a prezentat recent ultima situaţie a prestaţiilor achitate, adică cele plătite pe luna septembrie, valoarea totală a acestora apropiindu-se de suma de 17 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 89.516 beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna septembrie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 16.964.534 de lei pentru un număr de 89.516 beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.119.452 de lei pentru 53.178 de beneficiari, 3.288.088 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.238 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.439 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 903.605 lei, iar suma de 79.798 lei a mers către cei 130 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, se arată într-o informare transmisă de conducerea AJPIS Gorj.

Ajutor de urgență de 6.000 de lei
De asemenea, tot în septembrie s-au făcut şi următoarele plăţi: 24.380 de beneficiari au primit 5.816.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.704 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 836.447 de lei. De asemenea, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 316.380 de lei pentru 480 de beneficiari, s-au plătit 3.914 alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 568.984 de lei, patru indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 6.800 de lei, 48 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 22.980 de lei, precum pe un singur ajutor de urgență în cuantum de 6.000 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here