Prestaţii sociale de peste 16 milioane de lei, achitate beneficiarilor din Gorj

290

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat în aceste zile toate prestaţiile aferente, valoarea totală a acestora depăşind suma de 16,1 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 99.564 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna iunie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost de 16.177.996 de lei pentru un număr de 99.574 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.758.072 lei pentru 58.655 de beneficiari, 3.037.878 lei au mers către plăţile făcute pentru 2.112 persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.245 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 833.874 lei, iar suma de 83.127 de lei a mers către cei 102 beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.
De asemenea, tot în aceste zile s-au efectuat şi următoarele plăţi: 23.459 de beneficiari au primit 4.056.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; s-au plătit 5.045 de lei pentru trei indemnizaţii lunare de acomodare; s-au acordat 3.244 de ajutoare de încălzire – 160.092 de lei.
Totodată, AJPIS Gorj a achitat şi prestaţii sociale pentru 4.753 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 1.113.074 lei. În iunie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 320.802 lei pentru 491 de beneficiari, s-au plătit 5.464 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 788.012 lei, precum şi 46 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 22.020 lei.
Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here