Preocupări locale – Gestionarea situaţiilor specifice sezonului rece – în atenţia SVSU Târgu-Jiu

386

Specialiştii în prevenire atestaţi din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Târgu-Jiu s-au reunit recent în sala de consiliu a primăriei, în cadrul sedinţei periodice de pregătire.

În cadrul acesteia au fost stabilite noile echipe, competenţele acestora pe teritoriul municipiului Târgu-Jiu şi al localităţilor componente cu accent pe gospodăriile cetăţenilor şi unităţile şcolare, precum şi pentru prevenirea incendiilor cauzate de neglijenţa în folosirea focului deschis, a improvizaţiilor electrice şi la reţelele de gaze naturale, incendii provenite în cea mai mare parte din nerespectarea regulilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă odată cu intrarea în sezonul rece al perioadei 2015-2016.
1Pentru aceasta specialiştilor în prevenire din domeniul situaţiilor de urgenţă li s-au înmânat mai multe pliante conţinând măsuri specifice sezonului rece editate de ISU Gorj şi SVSU Târgu-Jiu şi câte un caiet folosit pentru activităţile de control specifice gospodăriilor cetăţenilor din zonele unde activează precum şi pentru unităţi de învăţământ, locaşuri de cult, spaţii comerciale şi nu în ultimul rând agenţi economici din zonele de activitate. Caietele cuprind reguli şi măsuri de prevenire în baza cărora personalul de specialitate execută misiuni de control în cadrul comunităţilor locale arondate şi stabileşte măsuri în raport cu situaţia existentă la faţa locului.
2Dar cine sunt aceşti specialişti în prevenire din cadrul SVSU şi ce acte normative reglementează existenţa şi pregătirea lor – vor întreba poate mulţi dintre cititorii nostrii ? Iată câteva precizări legate de existenţa şi activitatea acestora furnizate prin bunăvoinţa domnului lt. col. Drăgan Alin şeful Serviciului Prevenire din cadrul ISU Gorj: Monitorul Oficial al României nr. 391 din 23 mai 2008 publică Ordinul MIRA nr. 483 din 19 mai 2008 privind desfăşurarea şi organizarea programelor de pregătire a specialiştilor în prevenire din cadrul SVSU stabilind şi câteva aspecte specifice:
-Organizarea pregătirii specifice revine ISU judeţene, iar programele de pregătire se desfăşoară conform structurii-cadru elaborate de IGSU.
-Pregătirea specialişilor în prevenire se desfăşoară atât teoretic, cât şi practic, la terminare absolvenţii primind un document care le atestă stagiul.
-Cei în drept pot organiza ori desfăşura şi alte forme de pregătire vizând normele specifice PSI ori conştientizarea populaţiei asupra pericolelor generate de neglijenţe ce pot degenera în incendii ori alte evenimente.
Multe promoţii de specialişti în prevenire ce activează astăzi în cadrul SVSU Târgu-Jiu şi altor servicii similare din localităţile gorjene au fost instruiţi în perioada 2008-2015 prin Centrul de Pregătire al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Lt. col. Dumitru Petrescu» Gorj cu sediul în localitatea componentă Bârseşti.
Şi societatea Hidropromed din Târgu-Jiu organizează de mai mult timp pentru cei interesaţi atât cursuri de iniţiere ori perfecţionare în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă ori de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, cât şi redactări ale diverselor documente cu tematică PSI-S.
4Dispunând de atestat în domeniile mai sus menţionate, precum şi personal abilitat societatea în cauză poate oferi o multitudine de activităţi pe palierul documentelor specifice de prevenire şi nu în ultimul rând de organizare a apărării împotriva incendiilor la diverse obiective, precum şi la societăţile cu număr redus de salariaţi unde nu este necesară angajarea unui cadru tehnic de specialitate.
La şedinţa de specialitate au participat dl. căpitan Dovlete Gabriel din cadrul ISU Gorj, ce a făcut câteva recomandări privind completarea rubricilor și formularea termenelor de remediere a neconformităților depistate în teren și modul de trecere în caietele specificate mai sus, Radu Truşcă şeful SVSU Tg Jiu ce a prezentat o serie de măsuri organizatorice interne în cadrul serviciului pe care-l conduce, factori de decizie ai administraţiei locale, activităţile fiind şi de această dată coordonate de dr. ing Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu-Jiu, ce din această postură ocupă funcţia de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here