Preocupări locale / Gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice perioadei – un obiectiv prioritar al SVSU Târgu-Jiu

421

Specialiştii atestați în prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) al municipiului Târgu-Jiu s-au reunit recent în sala de consiliu a primăriei în cadrul ședinţei periodice de pregătire / documentare.

În cadrul acesteia au fost distribuite noile documente pentru consemnarea efectuării inspecțiilor de prevenire în teren, stabilite echipele şi competenţele pe teritoriul municipiului Târgu-Jiu şi al localităților componente cu accent pe gospodăriile cetăţenilor şi uniăţile școlare pentru prevenirea incendiilor cauzate de neglijenţa în folosirea focului deschis, a improvizaţiilor electrice şi din nerespectarea regulilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă cu ocazia Sărbătorilor Pascale din acest an.
Pentru aceasta specialiştilor în prevenire din domeniul situaţiilor de urgenţă li s-au înmânat mai multe pliante conţinând măsuri specifice perioadei editate de ISU Gorj şi SVSU Târgu-Jiu pentru a fi distribuite cetăţenilor, câte un caiet special folosit pentru activităţile de control specifice gospodăriilor cetăţenilor din zonele unde activează, precum şi pentru unităţi de învăţământ, locaşuri de cult, spaţii comerciale şi nu, în ultimul rând, agenţi economici din zonele de activitate.
Caietele cuprind reguli şi măsuri de prevenire în baza cărora personalul de specialitate execută misiuni de control în cadrul comunităţilor locale arondate şi stabilește măsuri în raport cu situaţia existentă la faţa locului. Neconformitățile constatate sunt consemnate pe respectivul caiet într-o formă standardizată specifică prezentată în cadrul ședinţei de pregătire. Cine sunt aceşti specialiști în prevenire din cadrul SVSU şi ce acte normative reglementează existenţa şi pregătirea lor – vor întreba poate unii dintre cititorii noştri? Iată câteva precizări legate de existenţa şi activităţile lor. Monitorul Oficial al României nr 391 – 23 mai 2008 publică Ordinul MIRA nr 483 din 19 mai 2008 privind desfăşurarea şi organizarea programelor de pregătire a specialiştilor în prevenire din cadrul SVSU.

Organizarea pregătirii specifice revine ISU judeţene, iar programele de pregătire se desfăşoară conform structurii-cadru elaborate de IGSU.
Mai multe promoţii de specialişti în prevenire, ce activează astăzi în cadrul SVSU Târgu-Jiu şi altor servicii similare din localităţile gorjene, au fost instruiţi în perioada 2008-2016 prin Centrul de Pregătire al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘’Lt. col. Dumitru Petrescu’’ Gorj cu sediul în localitatea componentă Bârseşti.
Şeful SVSU Târgu-Jiu, inspector Radu Truşcă, a propus o reorganizare a serviciului, demers ce se va face în opinia sa printr-o Hotărâre a Consiliului Local peste câteva luni, scopul fiind eficientizarea şi o mai bună acoperire a atribuţiilor specifice la nivel de UAT.
La sedinţa de specialitate au participat lt. col. Catana Marius, ofiţer specialist gradul 1 în cadrul ISU Gorj, ce a făcut cu această ocazie o prezentare a actelor normative apărute recent în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, precum şi prezentarea criteriilor de performanţă privind încadrarea şi dotarea SVSU şi SPSU din judeţ, demersuri reglementate de OMAI 96/2016 termenul de aplicare a acestora fiind luna iunie a acestui an, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu-Jiu, inspector Radu Truşcă, factori de decizie din cadrul administrației locale, activităţile fiind urmărite de primarul municipiului Târgu-Jiu, Aurel Popescu, ce din această postură ocupă şi funcţia de preşedinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here