Preocupări gospodăreşti, la Primăria Scoarţa

257

IMG_3136Primăvara anului 2011 a debutat cu o agendă destul de încărcată pentru primarul Aurelian Cotârlău şi consilierii locali care au înţeles că deasupra tuturor animozităţilor politice trebuie să primeze interesul comunitar şi problematica specifică satelor componente.

Privesc lucrurile din perspectiva natului de rând, a locuitorilor din sfera rurală care se confruntă mereu cu aceleaşi probleme şi mă doare lipsa de eficienţă a multor iniţiative ori acţiuni care se împotmolesc în hăţişul disputelor sterile ce trenează de cel puţin trei legislaturi, timp în care batem pasul pe loc în loc să accesăm cât mai multe fonduri europene şi guvernamentale pentru revitalizarea vieţii sociale, economice şi culturale a satului românesc.

În luptă cu inerţia, primarul localităţii a ţinut totuşi să ne confirme că există şi realizări notabile care dau dovada spiritului de gospodărire ce-l caracterizează şi precizează că unele proiecte s-au obiectivat ori sunt în stadiu avansat de realizare necesitând totuşi acţiunea conjugată a funcţionarilor, echipelor de muncitori şi a consilierilor locali.

Alimentarea cu apă, un pas uriaş spre civilizaţie

untitledAccesul la apa curentă este o realizare istorică şi un pas uriaş spre civilizaţie pentru locuitorii satelor componente având în vedere faptul că încă de la începutul constituirii aşezărilor rurale, oamenii au cărat apa cu găleata, cobiliţa, căruţa, pentru nevoile menajere iar în unele zone apa se scoate şi acum manual de la 30 metri; ori lucrurile nu mai puteau continua aşa atâta vreme cât populaţia este îmbătrânită, ponderea deţinând-o septua/ octogenarii în detrimentul populaţiei tinere care alergă spre alte orizonturi.

Este în stadiu avansat de finalizare „Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satelor Bobu, Mogoşani, Colibaşi, Raba, Câmpu Mare, Lazuri” prin fonduri guvernamentale, urmând ca după finalizarea probelor tehnologice şi efectuarea recepţiei finale de către beneficiar, Primăria Scoarţa să devină furnizor de apă potabilă pentru toţi locuitorii satelor componente, având în vedere şi existenţa primului sistem de alimentare cu apă a satelor Copăcioasa, Budieni, Pisteşti, Scoarţa.

poza 3Din păcate însă foarte mulţi locuitori s-au branşat mai mult sau mai puţin legal la sistemul centralizat de apă curentă creând mari probleme atât firmei Constnuc 2000 Tg.Jiu cât şi Primăriei Scoarţa care este în pericol de a-i fi debranşate pompele de alimentare întrucât nu există încă posibilitatea realizării de contracte cu populaţia pentru furnizarea apei potabile iar locuitorii nu şi-au montat apometre prin care să fie cuantificat consumul de apă. Se speră totuşi ca în timp util, toţi cei care doresc să fie racordaţi la sistemul de alimentare cu apă, să dispună de instalaţii complete pe segmentul „reţea – locuinţă” pentru a se evita consumul abuziv şi pierderi masive de apă din sistem.

Igienizarea satelor a devenit o realitate începând cu luna aprilie din acest an când inginerul Aurelian Cotârlău împreună cu funcţionarii Primăriei, au distribuit locuitorilor pubele pentru depozitarea gunoiului menajer iar săptămânal vine o autospecială care le colectează.

Este şi aceasta un pas spre normalitatea europeană deşi impactul socio-cultural nu a fost totusi cel scontat, mulţi dintre săteni folosind pubelele ca recipiente de apă. Este necesar însă ca factorii responsabili cu protecţia mediului să urmărească modul de utilizare specifică a acestora, să facă o educaţie civică locuitorilor iar în caz de neutilizare corectă să instituie măsuri coercitive pentru poluatorii mediului ambiant întrucât universul rural este prin excelenţă un mediu parazitat, foarte mulţi locuitori suferind de parazitoze intestinale, dermatologice ori la nivelul organelor interne (ficat, plămân) ce antrenează suferinţe şi cheltuieli enorme.

Deţinuţii, sprijiniţi pentru reintegrarea socială

În acelaşi scop, Primăria Scoarţa este integrată într-un parteneriat cu localităţile Alimpeşti, Polovragi, Roşia de Amaradia, Bumbeşti Piţic, Bengeşti-Ciocadia, pentru sprijinirea reintegrării sociale a deţinuţilor din Penitenciarul Tg.Jiu. Prin acest program au fost realizate lucrări de decolmatare a şanţurilor şi podurilor din unele sate, au fost igienizate albiile râului Blahniţa, păraielor Bobaia, Valea Seacă, Sărăţel şi în zona Budieni precum şi unele instituţii publice de cultură ori zone de agrement.

La terminarea primei etape, atât autorităţile administraţiei locale cât şi locuitorii satelor Bobu, Mogoşani, Budieni, Scoarţa, au avut numai cuvinte de mulţumire pentru eficienţa lucrărilor şi modul de comportare al deţinuţilor în acţiunile şi relaţia cu beneficiarii.

Baza sportivă este un obiectiv finalizat în condiţii bune cu cheltuieli minime şi deşi există şi contestatari ai proiectului, nu trebuie uitat că ea a fost construită pe locul vechii şcoli neutilizată de multe decenii şi demolată ulterior iar restul suprafeţei funciare a aparţinut domeniului public.

Unele deficienţe ce au fost remarcate la ieşirea din iarnă privind calitatea gazonului vor fii remediate de constructor în termenul de garanţie iar Primăria are intenţia să acopere tribuna pentru ca spectatorii să fie feriţi de intemperii în timpul vizionării programelor sportive.

Stadionul comunal, puţin până la inaugurare

Cert este că baza sportivă va fi utilizată pentru locuitorii satelor şi elevii şcolilor existând intenţia ca să se organizeze câte o echipă de fotbal în fiecare sat şi constitui un campionat comunal iar printr-o selecţie riguroasă va fi organizată echipa de fotbal a comunei Scoarţa ce va fi înscrisă în campionatul judeţean. De asemeni cu prilejul sărbătorii periodice a „Fiilor satului” din localitatea Bobu, în anul acesta, la 15 august, vor fi organizate manifestări culturale şi sportive pe stadionul comunal, prilej cu care i se va face şi inaugurarea.

Seviciul public „Service aqua srl” este o nouă unitate constituită recent la nivelul localităţii şi înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului (ORC) cu nr.5009 din 4.03.2011, având ca obiect de activitate, exploatarea şi întreţinerea celor două sisteme de alimentare cu apă ce există în comuna Scoarţa, reabilitarea drumurilor stradale şi de exploataţie agricolă, exploatarea terenurilor agricole din domeniul public precum şi cele abandonate ori nelucrate de cetăţenii satelor.

Cu acest prilej vor fi reabilitate unele obiective culturale funţionale ori în conservare, construite alei pietonale şi şanţuri dalate la intersecţiile de centru din unele sate componente pentru a da un aspect edilitar cât mai plăcut zonelor de centru din satele comunei Scoarţa.

Sunt puse în slujba acestui serviciu public o autoutilitară multifuncţională cumpărată prin fonduri europene şi un buldoexcavator pentru înfiinţarea unei exploataţii de resurse minerale din terasa râului Blahniţa de pe un teren aflat în domeniul public, pentru care există toate formele legale. Totodată îşi va coordona activitatea cu „Salubris Gilort srl” din Tg.Cărbuneşti pentru salubrizarea satelor comunei Scoarţa.

Iată deci că primăvara lui 2011 a adus locuitorilor din Scoarţa câteva proiecte şi programe obiectivate ce vor contribui la reaşezarea satului românesc într-o dimensiune ceva mai europeană dar să nu uităm că locuitorii acestei generaţii aşteaptă un sistem de canalizare a satelor cât încă mai există fondurile europene, că viaţa culturală, spirituală şi sportivă este încă la cote neglijabile, că agricultura îl împovărează pe cetăţean cu sume considerabile cheltuite pe seminţe, lucrări şi întreţinerea culturilor, din pensii mizere iar Primăria nu se poate debarasa continuu de managementul agricol al asociaţiilor ce se pot constitui prin voinţa locuitorilor.

Victor Gh. Banţa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here