Premii pentru elevii din grupurile vulnerabile

186

Elevii care fac parte din grupuri vulnerabile şi care sunt expuşi riscului de a renunţa la studii sunt încurajaţi printr-un proiect european să îşi continue studiile. Programul naţional „Promovarea şi stimularea performanţei şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar care provin din grupuri vulnerabile” urmăreşte dezvoltarea performanţelor elevilor din grupele de risc. Printre sutele de elevi care vor fi selecţionaţi la nivel naţional se vor număra şi 24 de gorjeni.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va premia elevii cu performanţe şcolare de excepţie care provin din grupurile vulnerabile. La nivelul fiecărui judeţ vor fi selectaţi câte 24 de elevi din cei 30 propuşi de către fiecare inspectorat şcolar, elevi care s-au remarcat la olimpiadele şi concursurile şcolare din calendarul MECTS şi au fost premiaţi în anul şcolar 2011-2012. Premierea elevilor se face în cadru festiv în două ediţii, câte una în fiecare an. Numărul de elevi premiaţi anual este acelaşi pentru fiecare judeţ şi corespunde celor 24 de elevi înscrişi în grupul ţintă.

Criterii de selecţie
Selecţia elevilor care vor face parte din acest grup se va face ţinându-se cont de mai multe criterii. Unul dintre acestea este acela al apartenenţei la grupurile vulnerabile: elevi care provin din familii sărace din mediul rural sau urban/beneficiari de bursă socială sau ai programului “Bani de liceu”; elevi rromi care provin din familii sărace/ beneficiari de bursă socială sau ai programului “Bani de liceu”; elevi care provin din instituţii de protecţie socială; elevi orfani (fără ambii părinţi) beneficiari de bursă socială sau ai programului “Bani de liceu”; elevi care provin din familii monoparentale beneficiari de bursă socială sau ai programului “Bani de liceu”; elevi care provin din familii cu mai mult de 2 copii, beneficiari de bursă socială sau ai programului “Bani de liceu”. În alegerea elevilor care vor face parte din acest grup se va mai ţine seama şi de rezultatele excepţionale la învăţătură certificate de obţinerea de premii la etapele competiţiilor şcolare; de asemenea, elevii trebuie să facă parte din învăţământul preuniversitar la data selecţiei. La nivelul fiecărui judeţ, oricare dintre cei 24 de elevi care au fost selectaţi, dar care la data premierii nu mai face parte din sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, îşi pierde dreptul de a fi premiat, fiind înlocuit cu alt elev eligibil din cei propuşi de inspectoratele şcolare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, începând cu locul 25 până la locul 30.

Elevii înscrişi fraudulos, eliminaţi
Elevii înscrişi fraudulos pe lista grupului ţintă, ca urmare a nerespectării criteriilor de selecţie şi a grilei de evaluare, precum şi absenţa documentelor justificative, vor fi eliminaţi din lista grupului ţintă, fiind înlocuiţi cu alţi elevi eligibili din cei propuşi de inspectoratele şcolare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, începând cu locul 25 până la locul 30.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here