Precizări privind structura subiectelor pentru simularea Bacalaureatului

261

Ministerul Educației Naționale a trimis o adresă inspectoratelor școlare prin care vine cu o serie de precizări privind structura subiectelor pentru simularea probei scrise la disciplina limba și literatura română a examenului de Bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a.

În adresa MEN se precizează că proba scrisă la limba și literatura română reprezintă o probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, cu durata de 180 de minute. Subiectele sunt diferențiate parțial în funcție de filiere, profiluri și specializări, asfel: un subiect pentru Filieră teoretică – profilul real, Filiera tehnologică, Filiera vocațională – toate profilurile (cu excepția pedagogic) și un subiect pentru Filiera teoretică – Profilul umanist, Filiera vocațională – Profilul pedagogic. Subiectul I (comun tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor) va avea ca suport un text nonliterar, memorialistic, epistolar, jurnalistic, juridic-administrativ, științific, argumentativ, din domeniul audio-vizualului, la prima vedere, și va fi alcătuit din doi itemi: un item semiobiectiv de tip întrebare structurată și un item subiectiv de tip eseu. Subiectul al II-lea (comun tuturor filierelor, profilurilor și specializărilor) va avea ca suport un text literar (epic, liric sau dramatic) la prima vedere și va consta într-un item subiectiv de tip întrebare cu răspuns scurt. Subiectul al III-lea (diferențiat în funcție de filieră, profiluri și specializări) va consta în elaborarea unui eseu structurat și vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor literare studiate ce aparțin autorilor canonici, curentelor culturale/literare, perioadelor, speciilor literare și/sau a tipurilor de texte menționate în programa de Bacalaureat. Subiectele vizează evaluarea mai multor competențe generale: utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare, utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune și de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea textelor literare și nonliterare, punerea în context a textelor studiate prin raportarea la epocă sau curente culturale/literare și argumentarea în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare.
Potrivit O.M.E.N.C.Ș. nr. 3004/04.01.2017, anul acesta simulările examenelor naționale vor începe pe 13 martie, când atât elevii de clasa a VIII-a, cât și cei din clasele a XI-a și a XII-a vor susține proba scrisă la Limba și literatura română, și vor continua pe 14 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă, și pe 15 martie, cu proba scrisă la Matematică, respectiv proba obligatorie a profilului. Elevii clasei a XII-a vor mai susține, pe 17 martie, și proba la alegere a profilului și specializării. Rezultatele simulărilor vor fi anunțate pe 31 martie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here