Praznicul «Naşterea Maicii Domnului»! Rugăciune către Sfânta FECIOARĂ MARIA

1842

Astăzi, 8 septembrie, sărbătorim nașterea Maicii Domnului, prin rechemarea noastră la dreapta credinţă, căci, prin aceasta, se face şi replăsmuirea sufletului nostru în har, prin schimbarea celor trecătoare ale Legii cu cele dăinuitoare şi netrecătoare, prin înlocuirea literei cu Duhul Sfânt, a umbrei cu lumina, deoarece cântările acestei sărbători vestesc bucuria! Pentru că, „iată, cămara Luminii şi Cartea Cuvântului vieţii din pântece sterp a ieşit şi ceea ce s-a născut uşă către Răsărit aşteaptă intrarea Preotului celui Mare”, fiind socotită, pe bună dreptate, cea mai mare sărbătoare a toamnei! Este foarte important ca în această zi să conştientizăm cu smerenie ceea ce înseamnă tradiţiile şi obiceiurile pe care trebuie să le respectăm în ziua Naşterii Maicii Domnului, zi în care credincioşii merg la biserică, de dimineaţa, pentru a asculta slujba Sfintei Liturghii şi pentru a se închina la icoana Maicii Domnului. Alegerea Preacuratei Fecioare pleacă de la Set şi continuă până la împăratul şi profetul David, iar apoi, prin urmaşii acestuia, până la Ioachim şi Ana, din casa şi spiţa lui David, care erau fără copii, dar convieţuiau în cuminţenie, fiind superiori în virtute tuturor celor ce-şi raportau la David nobleţea neamului şi a purtării de grijă! În Omilia 42, paragraful 6, intitulată «Cuvânt la mântuitoarea Naştere a Fecioarei Maria», Sf. Grigorie Palama adresează un îndemn duhovnicesc întregului neam creştinesc spre virtute, pentru ca fiecare să ofere Maicii Domnului, ca dar de naştere, lucrarea virtuţilor şi binefacerilor noastre din viaţa de fiecare zi, pentru ca nimeni să nu fie «sterp» şi neroditor la suflet, nimeni să nu fie lipsit de iubirea şi de primirea seminţei duhovniceşti, ci, să primească înflăcărat «sămânţa» cerească şi cuvântul mântuitor, iar prin puterile proprii, mereu să-l transpună în faptă bună, într-un rod ceresc şi plăcut Bunului Dumnezeu! Să avem în atenţie faptul că Preacinstitul nume al Mariei, în chip armonios a fost dat Născătoarei de Dumnezeu, Pururea Fecioară, potrivit cu preştiinţa şi sfatul Lui Dumnezeu, după cum era mai înainte hotărât să se nască Maica Lui. Numele Sfintei Maria a fost menit să slujească tainei Întrupării iconomice a Lui Dumnezeu-Cuvântul, Care însumează în sine atotputernicia, înţelepciunea şi bunătatea Lui Dumnezeu. Provenit din ebraicul «Aia», numele Maria se tâlcuieşte «Doamna», fiindcă ea domneşte cu evlavie şi stăpâneşte cu bunătate peste toate zidirile cereşti şi pământeşti, ca Maică a lui Dumnezeu, având desăvârşită putere prin sfinţenia ce-şi are izvorul în lumina cea curată, ca desăvârşire a înţelepciunii. În ultimă instanţă, numele Maria înseamnă şi «mare», conform interpretării Sfântului Ambrozie, ca un simbol nepieritor al bunătăţii şi al harului Lui Dumnezeu, pe care le posedă Fecioara Maria. Astfel, Maica Preacurată a primit puterea de la Tatăl, ca fiică a Lui, ca să desăvârşească pe pământ, ca Maică, ceea ce Dumnezeu desăvârşeşte în cer ca Tată, luând înţelepciunea de la Fiul său, ca Maică a Lui, ca să găsească întotdeauna calea de a împăca cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul pe care l-a creat, iar, ca o încununare a firii omeneşti îndumnezeite, Maica Domnului a luat bunătatea şi harul de la Duhul Sfânt, ca mireasă a Lui, ca să împartă tuturor creaturilor şi făpturilor cereşti şi pământeşti, darurile şi harurile ei duhovniceşti. Tocmai de aceea, în această zi de mare sărbătoare, să îngenunchem cu smerenie înaintea icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi să rostim Rugăciunea prin care se spune că ni se îndeplineşte orice dorinţă: „Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu! Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune! Te rog, cu umilință, să-mi aduci liniște în tristețea și în durerile mele! În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima, când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și pentru familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă, astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum! (Se spune acum această durere, legată de dorinţa de a trece peste ea). Te rog din sufletul meu, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți, precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale, Amin!
Se spune în cele din urmă Rugăciunea Domnească «Tatăl Nostru», iar, apoi: „Bucură-te Marie, cea plină de Dar, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Iisus Hristos! Sfântă Marie, Maică de Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre, Amin”!
Preot Paroh, Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, Gorj

PS Astăzi, la Biserica din parohia noastră, va avea loc sfinţirea Prăznicarului de la cimitirul de parohie, la care va participa şi d-na Primar, psiho-pedagog Cristina Cilibiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here