Posturi vacante, scoase la concurs de CJRAE Gorj

3591

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj a scos la concurs patru posturi de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (profesor consilier şcolar). Cei care îndeplinesc condițiile de participare la concurs au termen până pe 16 octombrie pentru a-și depune dosarele de înscriere.

Cele patru posturi vacante sunt la: Școala Gimnazială Nr. 2 Motru + Școala Gimnazială ,,Mazilu Vipie Gheorghe”, comuna Cătunele + Școala Gimnazială Samarinești + Școala Gimnazială Văgiulești (nivel gimnazial) – normă întreagă – perioadă determinată, Colegiul Național ,,Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești + Școala Gimnazială Scoarța + Școala Gimnazială Săcelu (nivel liceal) – normă întreagă – perioadă determinată, Liceul Teologic Târgu-Jiu + Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” Tg-Jiu (nivel liceal) – normă întreagă – perioadă determinată, respectiv Liceul Tehnologic Turburea + Școala Gimnazială Nr. 1 Andreești, Vladimir + Școala Gimnazială Aninoasa (nivel liceal) – normă întreagă – perioadă determinată. La concursul pentru ocuparea acestor posturi se pot înscrie ,,absolvenți (cu sau fără experiență în domeniul postului) cu diplomă a învățământului superior cu specializările detaliate în Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 3092/2020, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor și o conduită morală conformă deontologiei profesionale”, se precizează în anunțul CJRAE Gorj.

Înscrieri până pe 16 octombrie
Cei interesați se pot înscrie la concurs până pe 16 octombrie, prin depunerea, la secretariatul unității de învățământ sau electronic, pe site-ul instituției, a unui dosar cu următoarele documente: opis, cerere-tip pentru participarea la concurs, copie de pe fila din buletin sau cartea de identitate cu domiciliul, copii de pe actele de studii și foaia matricolă, copia adeverinței de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită și media anilor de studii (pentru absolvenții care au susținut examenul de licență în anul școlar anterior sau în anul școlar curent), copie de pe actele care atestă frecventarea și promovarea modulului pedagogic (nivel II pentru posturile de nivel liceal și nivel I pentru postul de nivel gimnazial, copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice (dacă este cazul), copii de pe certificate de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele), copia deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul), adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul), copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților, aviz medical din care să rezulte că este apt/aptă pentru a preda în învățământ, cazier judiciar, adeverință privind vechimea în muncă, declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu a fost îndepărtat(ă) din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, respectiv formular de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Proba scrisă, pe 23 octombrie
Potrivit calendarului de desfășurare a concursului, candidații ale căror dosare vor fi admise vor susține proba scrisă pe 23 octombrie, la CJRAE Gorj, primele rezultate vor fi afișate pe 26 octombrie, iar cele finale pe 28 octombrie. Mai multe detalii privind posturile scoase la concurs, condițiile de participare și desfășurarea concursului se pot obține de pe site-ul CJRAE Gorj.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here