Posturi vacante, la spitalul din Târgu-Cărbuneşti

605

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: registrator medical debutant -1 post – Compartiment Primiri Urgenţe; infirmieră debutantă – 2 posturi – Compartiment Primiri Urgenţe; brancardier – 2 posturi – Secţia Neurologie; economist debutant – 1 post structura de Management a calităţii; muncitor calificat – zidar – 1 post formaţia de întreţinere; muncitor calificat fochist – 1 post centrală termică.

Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de registrator medical debutant: diplomă de bacalaureat; diplomă care să ateste efectuarea unei specializări în domeniul informatică, cum ar fi: certificate de calificare profesională cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; certificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; atestat profesional în una din specialităţile: informatică; matematică-informatică; matematică-informatică cu predare informatică intensiv; orice alt certificat sau atestat care dovedeşte calificarea de operator, introducere, validare şi prelucrare date; nu se acceptă certificatul de calificare corespunzător nivelului stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor eliberat în urma susţinerii şi promovării probei de evaluare a competenţelor digitale, decât dacă rezultatul obţinut la acest examen este recunoscut şi echivalat, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice; pentru postul de infirmieră debutantă: diplomă de studii medii sau liceu şi curs de infirmieră absolvit; pentru posturile de brancardier: diplomă de bacalaureat şi curs de prim ajutor-absolvit; pentru postul de economist debutant pe structura de management a calităţii: diplomă de licenţă în profilul economic şi curs de pregătire în domeniul managementul calităţii în spitale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări; pentru postul de fochist să deţină calificare de fochist şi autorizaţie I.S.C.I.R.; pentru postul de zidar să deţină calificare de zidar. Pentru toate posturile menţionate – vechimea nu este obligatorie.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 21 decembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține mai multe documente. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, str. Eroilor nr. 51, telefon: 0253/378.165, e-mail sp_carb@yahoo.com.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here