Posturi vacante la Primăriile Drăguţeşti şi Albeni

323

Două posturi de consilier superior şi unul de muncitor aşteaptă să fie ocupate prin concurs în această perioadă la Primăriile Albeni şi Drăguţeşti.

Primăria comunei Drăguțești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Agricol; consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Agricol – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe inginereşti, specializările: agricultură, măsurători terestre şi cadastru, topografie minieră, cadastru şi managementul proprietăţilor, zootehnie, îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală, vechime în specialitatea necesară exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani; cunoştinţe operare PC nivel mediu (Microsoft Office – modulele Word şi Excel); pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe economice, specializarea Contabilitate, vechime în specialitatea necesară exercitării funcţiei publice de cel puţin 9 ani; cunoştinţe operare PC nivel mediu (Microsoft Office – modulele Word şi Excel).
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 martie 2017, ora 10.00: proba scrisă – consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Agricol; 23 martie 2017, ora 13.00: proba scrisă – consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Se caută buldoexcavatorist la Albeni
Şi Primăria comunei Albeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacantă de buldoexcavatorist din Compartimentul deservire comunală, din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Albeni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 17 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus se depun la sediul Primăriei Drăguţeşti, respectiv Albeni, şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here