Postul sinucigaşului Horcea, scos la concurs

186

Postul fostului şef al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Târgu-Jiu, Damian Horcea, cunoscut după ce şi-a pus capăt zilelor în urma unei fraude făcute la bugetul de stat de peste un miliard de lei vechi, este scos acum la concurs. Concursul organizat în vederea ocupării acestui post va avea loc la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de la Bucureşti în data de 22 octombrie 2012.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Agenţia Locală Gorj din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj.

Documentaţie completă
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Anchetă dublă
Fostul şef al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Târgu-Jiu, Damian Horcea, a ales să îşi pună capăt zilelor spânzurându-se la vârsta de 43 de ani pentru a scăpa de închisoare, deoarece acesta intrase în mai multe afaceri necurate în cadrul instituţiei. Se pare că în urma anchetei realizate la nivelul AJOFM atât de poliţie cât şi de instituţie banii proveneau de la gorjenii care beneficiau de prime de la stat. Verificările continuă.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here