Postul lui Tiberiu Tătaru, scos la concurs

359

Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” cu sediul în comuna Runcu, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică. Dosarul de concurs se va depune la secretariatul comisiei de concurs aflat la sediul spitalului până la data de 03.03.2014.  Concursul va avea loc la sediul unităţii la datele de 10.03.2014, ora 10:00 – testul grilă – şi 14.03.2014, ora 10:00 – susţinerea Proiectului de management.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu este condus, din iunie 2009, de Tiberiu Tătaru. De profesie kinetoterapeut, Tătaru s-a dovedit a fi şi un excelent manager, de-a lungul anilor el rezolvând problemele majore cu care se confrunta unitatea. La concursul anterior pentru postul de manager al spitalului, Tiberiu Tătaru a obţinut nota 9.95. Experienţa acumulată în toată această perioadă şi calităţile sale manageriale, care se reflectă perfect în evoluţia pe care a cunoscut-o spitalul în ultimii ani, îl recomandă din plin pentru a participa la concursul organizat acum pentru ocuparea postului de manager persoană fizică. De altfel, Tătaru a confirmat că va participa la concurs: „Categoric mă voi înscrie la concurs!”

Concurs pentru postul de manager, în martie
Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” cu sediul în comuna Runcu, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică. Concursul va avea loc la sediul unităţii la datele de 10.03.2014, ora 10:00 – testul grilă – şi 14.03.2014, ora 10:00 – susţinerea Proiectului de management. „La concurs pot participa persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă; sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat de o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii sau sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin OMS 1113/2012; au o vechime de cel puţin 5 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, potrivit legii; nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de vârstă standard şi a stagiului minim pentru pensionare”, explică Ion Măruţă, şeful Biroului Resurse Umane al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.

Documente necesare pentru participarea la concurs
Dosarul de concurs pentru ocuparea postului de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu se va depune la secretariatul comisiei de concurs aflat la sediul spitalului până la data de 03.03.2014, orele 15:00. Potrivit reprezentanţilor Biroului de Resurse Umane al unităţii, dosarul trebuie să conţină următoarele documente: cerere de înscriere; copia legalizată a actului de identitate; copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă; copia legalizată a diplomei de master sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ acreditată potrivit legii; curiculum vitae; copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe, atestate şi altele, în domeniul managementului sanitar; adeverinţă  care atestă  vechimea în posturi cu studii superioare de lungă durată sau copie după carnetul de muncă certificată „în conformitate cu originalul” de către conducătorul unităţii; cazierul judiciar; adeverinţă din care să rezulte că este apt medical fizic şi neuropsihic; declaraţie pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de 1989; copie legalizată a actelor prin care şi-a schimbat numele, după caz; proiectul de management realizat de candidat; chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs în valoare de 200 lei. Rezultatele finale ale concursului vor fi cumunicate în data de 25 martie.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here