Postul directorului de la Statistică, scos la concurs

393

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Direcţiilor judeţene de statistică Gorj şi Hunedoara.

La ora actuală, postul de director executiv al DJS Gorj este ocupat de Vasile Păunescu, adjunctul instituţiei, cel care a preluat atribuţiile după pensionarea fostului director Gheorghe Popescu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 3 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP din Bucureşti, tot acolo unde se vor susţine şi probele de concurs, în termen de 20 zile şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here