Postul de director executiv – Direcţia Economică din cadrul CJAS Gorj, scos la concurs

658

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj. La nivelul CJAS Gorj, acest post este ocupat de ec. Buju Cojocaru Valeriu Constantin.

Candidaţii pentru postul de director executiv – Direcţia Economică din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b indice 2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum trei ani.

Concurs în septembrie
Concursul pentru ocuparea postului de director executiv – Direcţia Economică din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj se va organiza conform calendarului următor: 13 septembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here