Post vacant la Primăria Tismana

340

Primăria Tismana organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Cadastru topografie din Aparatul de Specialitate al Primarului. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră sau măsurători terestre şi cadastru; să deţină certificat de autorizare eliberat de ANCPI exclusiv una dintre categoriile A, B sau C; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum nouă ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 1 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Tismana şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here