Post vacant la Primăria Săcelu

373

Primăria comunei Săcelu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel avansat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 23 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Săcelu şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

3 COMENTARII

 1. de ce stergeti comentariile

  SC JENI-MI SRL-ADM. JUREBIE EUGENIA Revizuent Petent
  PRIMĂRIA COMUNEI SĂCELU Intimat

  Şedinţe
  08.02.2017
  Ora estimata: 09:00
  Complet: CAF A03
  Tip solutie: Respinge revizuirea
  Solutia pe scurt: Respinge cererea de revizuire. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică.
  Document: Hotarâre 340/2017 08.02.2017

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here