Post vacant la Primăria Negomir

281

Primăria comunei Negomir organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcţiei contractuale de execuţie vacante, de inspector de specialitate. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minim 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 iulie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 4 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 5 august 2016, ora 11.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse la sediul Primăriei Negomir şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here