Post vacant la Primăria Mătăsari

337

Primăria comunei Mătăsari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului contabilitate, impozite şi taxe, urmărire contracte şi achiziţii publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, licenţiate în ştiinţe economice; cunoştinţe minime de operare pe calculator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 24 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Mătăsari şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here