Post vacant la Primăria Cătunele

424

Primăria comunei Cătunele organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de referent debutant la Compartimentul Cultură. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: muzică, educaţie fizică şi sport sau arte plastice; vechimea nu este necesară. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 iunie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 22 iunie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae. Dosarele de concurs se pot depune până la mijlocul săptămânii viitoare, la sediul Primăriei Cătunele.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here