Post vacant la Primăria Câlnic

317

Primăria comunei Câlnic organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Resurse umane din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Câlnic. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 iulie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 18 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 21 iulie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here