Post vacant la o primărie din judeţ

565

Primăria Oraşului Târgu-Cărbuneşti organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 iulie 2016, ora 10.30 – proba scrisă; 14 iulie 2016 – proba interviu. Condiţiile specifice pe care viitorii candidaţi trebuie să le îndeplinească pentru participarea la concursul derulat în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor Juridice; minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae. Dosarele de concurs se pot depune la sediul Primăriei Târgu-Cărbuneşti până la sfârşitul acestei luni.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here