Post vacant la Cruşeţ

409

Primăria comunei Crușeț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de inspector de specialitate, grad profesional II (specialist cadastru) din cadrul Compartimentului administraţie urbanism şi agricultură al aparatului de specialitate al primarului comunei Cruşeţ. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: să fie absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă – specializare măsurători terestre şi cadastru; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an; să deţină autorizare în categoria E, conform Ordinului Administraţiei Publice nr. 107/2016. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 august 2016, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 17 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 18 august 2016 – proba interviu.
Dosarele de înscriere trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here