Post vacant la Consiliul Județean Gorj

449

Consiliul Județean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiţii publice, Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură drumuri publice şi transport public judeţean din Aparatul de Specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: candidaţii să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă – inginerie civilă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 5 ani.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 02 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 14 mai 2018, ora 10.30: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Gorj, din Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, et. 2, camera 241, telefon 0372531241, adresă de e-mail giorgiana.florea@cjgorj.ro.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here