Post vacant la Centrul Militar Judeţean

349

Centrul Militar Judeţean Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare cu diplomă de licenţă; vechime în muncă – debutant; abilităţi în gestionarea resurselor umane şi materiale, abilităţi în organizarea de programe cultural artistice diversificate, simpozioane, evocări ale tradiţiei militare a neamului; abilităţi în lucrul cu publicul; abilităţi în dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu instituţiile de cultură aparţinând societăţii civile sau cu alte instituţii publice; persoana declarată “admis“ la concurs să fie de acord cu privire la procedura de verificare şi avizare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel “secret de serviciu”; abilităţi în lucrul cu tehnica de calcul, utilizarea suitei de instrumente Office.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 mai 2016, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 23 mai 2016, ora 12.00 – proba scrisă; 27 mai 2016, ora 12.00 – proba practică; 2 iunie 2016, ora 12.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here