Post vacant la Casa Judeţeană de Pensii

312

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de auditor, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului audit. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 18 februarie, ora 10.00, urmând ca data şi ora interviului să fie comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune până în prima săptămână a lunii februarie. Actele ce vor reprezenta dosarele de concurs al candidaţilor constau în: formular de înscriere, copia actului de identitate, a diplomelor de studii şi a altor acte care atestă anumite specializări, adeverinţe care să dovedească vechimea în muncă, cazier judiciar, adeverinţă de sănătate, declaraţie pe propria răspundere care să arate că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor Economice; vechime în specialitatea studiilor de minimum nouă ani; atestat ECDL, Modulele 2, 3, 7 şi 4.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here