Post vacant la Casa de Pensii Gorj

324

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul plăţi prestaţii şi pensii internaţionale. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, condiţiile specifice necesare pentru participarea la concursul demarat spre ocuparea postului vacant de inspector principal sunt următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice; vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Probele de concurs vor fi susţinute la sediul instituţiei din Târgu-Jiu, Aleea Smârdan, nr. 16, bl. 16, scara 1. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul CJP Gorj şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here