Post vacant la Ambulanța Gorj

426

Serviciul Județean de Ambulanță (SJA) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de auditor gradul I. Concursul va avea loc la sediul unității, în luna septembrie.

Condițiile generale de participare la concurs sunt cuprinse în art. 3 din Hotararea de Guvern nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare la concurs: diplomă de licență de lungă durată în domeniul știintelor economice; 4 ani vechime în specialitate, în conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/2011; diplomă, foi matricole, certificate de absolvire, documente eliberate de instituții acreditate care să ateste deținerea de competențe în domeniile: audit intern, managementul riscului, controlului intern și guvernanță, management, contabilitate, finanțe publice, tehnologia informației, drept;

Deținerea acestor competențe este necesară în vederea respectarii prevederilor art. 20, alin (3) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern; declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitațile auditorilor interni.

Concurs în septembrie
Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea postului de auditor gradul I, vacant în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, este: selecția dosarelor – 05.09.2017; proba scrisă – 12.09.2017  –  ora 10.00; interviul – 18.09.2017 –   ora 10.00;

Înscrierile se fac la sediul unității, compartimentul R.U.N.O.S., până la data de 01.09.2017, ora 15.00.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii se pot obține la sediul Serviciului Județean  de Ambulanță Gorj, Comp. RUNOS, tel/fax: 0253210648/0253210074.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here