Post vacant la AJOFM Gorj

401

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier, grad profesional superior – Compartiment Control, îndeplinirea Măsurilor Asigurătorii şi Executare Silită a Debitelor. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor economice; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 9 ani; cunoştinţe de operare PC – Word, Excel, Internet; iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Proba scrisă a concursului a fost programată pentru data de 3 martie 2016, ora 09.00, urmând ca data şi ora interviului să le fie comunicate ulterior candidaţilor. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here