Post vacant la Agenţia de Şomaj

276

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul înregistrare şi stabilire drepturi şomeri – AJOFM Gorj. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – Word, Excel, PowerPoint, internet – nivel mediu; iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 aprilie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul AJOFM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 1, şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here