Post vacant de referent, la Primăria Ţicleni

424

Primăria oraşului Ţicleni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de referent, clasa III, grad debutant, conform H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, în cadrul Compartimentului minoritate romă. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; apartenenţă la minoritatea romă, dovedită cu o adeverinţă din partea unei organizaţii (civică, obştească, politică) legal constituită a romilor prin care să ateste apartenenţa candidatului la etnia romă; vechimea nu este necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 martie 2017, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 27 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 30 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Ţicleni şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here