Post vacant de inspector la Primăria Ciuperceni

382

Primăria comunei Ciuperceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Salarizare buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe, din Aparatul de Specialitate al Primarului comunei Ciuperceni. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice cu specializările: „Contabilitate şi informatică de gestiune” sau „Economie generală” sau în domeniul ştiinţelor administrative cu specializarea „Administraţie publică”; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 22 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here