Post vacant de consilier la Primăria Polovragi

402

Primăria comunei Polovragi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacantă, de consilier superior în cadrul Compartimentului de Asistenţă şi Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială, ştiinţe economice, ştiinţe juridice şi tehnice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 noiembrie 2016 – termen limită de depunere a dosarelor; 14 decembrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 16 decembrie 2016, ora 11.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here