Post vacant de asistent la Spitalul Turceni

276

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacantă de asistent medical principal – specialitatea farmacie, în cadrul farmaciei unităţii spitaliceşti. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii postliceale de asistent – specialitatea farmacie; vechime – 5 ani în specialitate; să aibă gradul de principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 decembrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 27 decembrie 2016, ora 11:00 – proba practică; 3 ianuarie 2017, ora 11:00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Spitalului Turceni şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here