Post temporar vacant la Primăria Muşeteşti

19

Primăria Muşeteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante, de consilier juridic. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare în domeniul juridic; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului de minim 9 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 noiembrie 2016 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 7 decembrie 2016, ora 09.30 – proba scrisă; 9 decembrie 2016, ora 09.30 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus se depun la sediul Primăriei Muşeteşti şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here