Post temporar vacant la Oficiul Judeţean de Cadastru

221

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (36 luni) a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacante, de referent treapta IA. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum 6 ani şi 6 luni; cunoştinţe operare calculator; posesor permis de conducere categoria B. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 august 2016, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 10 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 17 august 2016, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here