Post de bucătar, scos la concurs, la Spitalul Rovinari

445

Spitalul Orășenesc „Sf. Ștefan” Rovinari angajează pe perioadă determinată pentru „Structura de sprijin epidemiologic” conform art. II din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea efectelor pandemiei de COVID-19 un muncitor – bucătar Bloc Alimentar.

Dosarele de înscriere se pot depune până în această după-amiază, la ora 15.00, selecția dosarelor va avea loc mâine, urmând ca proba de interviu și rezultatele finale să fie afișate pe 30 iulie.Pentru postul vacant de bucătar, pe perioadă determinată, dosarul de concurs trebuie să conțină: cerere de angajare în care se menționează funcția pentru care dorește să se angajeze; copia actului de identitate în termen de valabilitate; copia certificatului de naștere; copia certificatului de căsătorie, în cazul schimbării numelui sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică – documentele care atestă nivelul de studii sunt diploma de 10 clase, copie diplomă de bucătar; copie carnet de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie sau specialitatea studiilor; cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae; declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrată la o altă unitate și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu; declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia; dosar cu șină. Copiile actelor se prezintă însoțite de documentele originale sau copii legalizate. Condițiile specifice necesare în vederea angajării pentru funcția mai sus menționată sunt: diplomă de 10 clase; diplomă de bucătar.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here