Popa, SANITAS: „Prin actul normativ aprobat de Guvern se rezolvă unele inechități salariale și se creează altele”

542

Ordonanţa de Urgenţă care modifică şi completează OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 a fost aprobată de Guvern în data de 8 iunie. Valentin Popa, liderul SANITAS Gorj, spune că acest act normativ încearcă să rezolve anumite inechități salariale, însă creează altele.

Sistemul de salarizare pentru personalul bugetar din sănătate şi educaţie va fi restructurat începând cu luna august 2016, iar de aceste modificări vor beneficia circa 650.000 de salariaţi. Cheltuiala bugetară pe care o presupune aplicarea noilor măsuri în 2016 este estimată la 873 milioane de lei, iar pentru 2017, la 2,6 miliarde de lei.
Prin acest act normativ se urmărește eliminarea inechităţilor de salarizare pentru funcţii egale şi muncă egală în cadrul aceleiaşi unităţi. Acest obiectiv se va atinge prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituţiei publice, autorităţii publice, unităţii pentru toate familiile ocupaţionale, în limita alocărilor bugetare.

Noi salarii în Sănătate
Ordonanţa de Urgenţă care modifică şi completează OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 a fost aprobată de Guvern în data de 8 iunie își propune și restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate, începând cu luna august 2016, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, pentru eliminarea inechităţilor existente în sistem; stabilirea unei creşteri suplimentare cu aproximativ 10% a salariilor debutanţilor din sănătate, faţă de restul funcţiilor din sistem. Spre exemplu, salariul de încadrare al unui medic din unităţi clinice va fi cuprins între 2.364 şi 2.944 de lei, în funcţie de vechime, iar al unui asistent medical se va situa între 1.960 şi 2.441 de lei, în raport de vechimea în muncă.
Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanţă sau primiri urgenţe va fi cuprins între 4.371 lei şi 5.443 lei. Cuantumul salariilor diferă în funcţie de specializare, grad şi vechime, şi este completat cu diferite sporuri. În situaţia în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016. „Este o încercare de rezolvare a unor inechități, dar se creează altele. Noi așteptăm în continuare o nouă lege a salarizării”, a precizat Valentin Popa, președintele SANITAS Gorj. Prin același act normativ se reglementează situaţia gărzilor efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază. Acestea se vor desfăşura în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă, iar personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.
S-a stabilit și introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiţii de reformă şi criterii de performanţă pentru personalul din sistemul de sănătate, începând cu luna ianuarie 2017, şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna ianuarie 2018.
Condiţiile de reformă şi criteriile de performanţă se vor elabora de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, şi vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here