POMPILIU MARCEA – Simpozion Naţional 2015

562

Marţi 20 octombrie 2015, la Tg Jiu şi Scoarţa, a avut loc prima ediţie a “Simpozionului Naţional Pompiliu Marcea “, eveniment înscris în Agenda Culturală a judeţului Gorj care, începând din acest an se doreşte a avea un caracter anual. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea în această zi a 87 ani de la naşterea  profesorului universitar doctor Pompiliu Marcea, critic şi istoric literar, personalitate marcantă a literelor româneşti din a doua jumătate a veacului trecut, cât şi trecerea a 30 de ani de la moartea scriitorului – 27 martie 1985.

Simpozionul s-a desfăşurat sub egida Consiliului Judeţean Gorj, a Centrului  Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj, a Bibliotecii “Christian Tell”, ca parteneri şi a Primăriei comunei Scoarţa, Consiliului local şi a Căminului Cultural “Pompiliu Marcea” din localitate ca organizatori. Un rol hotărâtor în realizarea acestuia l-a avut familia scriitorului din Gorj. Cu o zi înainte de începerea manifestărilor culturale a avut loc o conferinţă de presă la sediul CJPCCT Gorj susţinută de domnul director Ion Cepoi, domnul prof. Viorel Gîrbaciu, care a fost şi amfitrionul  simpozionului  şi  Ion Marcea nepotul scriitorului. Au fost prezentate pe larg acţiunile care vor avea loc în ziua următoare, viaţa şi opera criticului literar, activitatea depusă în slujba învăţământului şi culturii româneşti timp de peste 30 de ani. Debutul manifestărilor a avut loc la Tg-Jiu, la Colegiul Naţional “Spiru Haret”, în Amfiteatrul “ Pompiliu Marcea” prin bunăvoinţa domnului director prof. dr. Gheorghe Gorun care a şi deschis lucrările simpozionului, precum şi a doamnei inspector de Limba şi literatura română, Georgeta Popescu din cadrul Inspectoratului Judeţean Gorj, cadru didactic la acest colegiu, amfiteatru care s-a dovedit a fi neîncăpător pentru elevii şi participanţii prezenţi la acest eveniment cultural.  Cu această ocazie a fost re(lansată) revista intitulată generic  “Pompiliu Marcea “ în care apar articole scrise de personalităţi marcante ale literaturii române, ale criticii şi istoriei literare  româneşti de la mijlocul veacului trecut precum:  scriitorul Fănuş Neagu, prof. univ. dr. Dan Grigorescu, prof. univ. dr. Ion Dodu Bălan, acad. Şerban Cioculescu, prof. Nicolae Dragotă, prof. Victor Andriţoiu şi nepotul scriitorului Ion Marcea. În cuvântul lor domnii prof. Viorel Gîrbaciu, conf. univ. dr. Ion Popescu Brădiceni, prof. şi poetul Nicolae Dragoş, prof. dr. Zenovie Cârlugea fost director al Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, prof. Teodor Voicu – fost elev al Colegiului Naţional “Spiru Haret” şi prof. Ion Trancău, critic literar, au evocat personalitatea şi opera profesorului şi scriitorului Pompiliu Marcea, elev eminent al acestei şcoli din perioada 1942 – 1950. Se  cuvine a  menţiona aici remarca doamnei inspector prof. Georgeta Popescu, care la finalul discuţiilor a ţinut să sublinieze că simpozionul anual ce se doreşte a avea loc începand din acest an este un bun prilej pentru elevii colegiului de a-şi îmbogăţi cunoştinţele despre opera şi activitatea criticului şi istoricului literar Pompiliu Marcea. După încheierea acţiunii de la Colegiul Naţional “Spiru Haret” invitaţii şi participanţii s-au deplasat la Căminul Cultural “Pompiliu Marcea” şi la Biblioteca comunală “Pompiliu Marcea” din comuna Scoarţa unde la intrare erau arborate de o parte şi de alta drapelul tricolor al României, iar primirea a fost făcută de primarul comunei domnul Aurelian Cotârlău purtând  tricolorul naţional şi de către viceprimarul comunei domnul Ion Stamatoiu, primire făcută în mod tradiţional cu pâine şi sare de doi elevi ai şcolii generale din localitate, îmbrăcaţi în costume tradiţionale gorjeneşti. S-au rostit alocuţiuni despre viaţa şi activitatea profesorului Pompiliu Marcea de către: Aurelian Cotârlau -primarul comunei, prof. Alina Bobei –Şcoala Generală Scoarţa, prof. pensionar  Doina Cârstea, prof. pensionar Eugen Velican, fost director al Colegiului Naţional “Spiru Haret”, prof. Teodor Voicu, prof. Constantin Zălog, director adj. la Şcoala Gimnazială Pompiliu Marcea din Tg-Jiu, prof. Bototeanu Valentin, prof. Viorel Gârbaciu, prof. şi poetul Nicolae Dragoş, Ciprian Florescu -vicepreşedinte  C. J. Gorj, Ion Stamatoiu – viceprimarul comunei şi Ion Marcea. La simpozion a participat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gorj, domnul Ciprian Florescu. Din partea Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj au participat domnul director Ion Cepoi , domnul prof. Viorel Gîrbaciu şi domnul Dan Popescu. Din partea Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” a participat doamna director Olimpia Bratu, iar de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj doamna inspector de Limba şi literatura română  Georgeta Popescu. Din partea Şcolii Gimnaziale „Pompiliu Marcea” din municipiul Tg -Jiu a participat doamna director Rozica Pătrăşcoiu şi domnul director adj. Constantin Zălog. Din partea Şcolii Generale Scoarţa au participat mai multe cadre didactice, prof. Alina Bobei, prof. Bototeanu Valentin, prof. Pavel Marioara şi mai mulţi elevi î0n frunte cu domnul director Marcel Bălaşa. Din partea autorităţilor locale au participat domnul primar Aurelian Cotârlău, domnul viceprimar Ion Stamatoiu,  consilieri locali şi alţi membri din cadrul primăriei şi bibliotecii comunale cărora le mulţumesc în mod special. Cu această ocazie s-au făcut mai multe propuneri prin care să se facă mai bine cunoscută opera, viaţa şi activitatea prof. Pompiliu Marcea prin organizarea de sesiuni ştiinţifice şi academice, seminarii, concursuri pe teme literare etc. şi acordarea de diplome şi premii „Pompiliu Marcea”. În finalul discuţiilor a luat cuvântul Ion Marcea -nepotul scriitorului care a mulţumit tuturor invitaţilor prezenţi  şi conducerii autorităţilor locale, instituţiilor organizatoare şi instituţiilor gazdă ale acestui eveniment şi a făcut apel către autorităţile judeţene şi locale pentru alocarea de fonduri financiare necesare renovării şi modernizării căminului cultural, astfel încât simpozionul care va avea caracter anual, începand cu acest an,  să se desfăşoare într-un mediu adecvat, în condiţii mai bune. Acesta a precizat că este singurul eveniment cultural anual de acest gen aflat pe Agenda Culturală a judeţului Gorj organizat la nivelul comunei Scoarţa, eveniment ce promovează comuna şi care cinsteşte memoria profesorului şi scriitorului Pompiliu Marcea, fiu al comunei din satul Colibaşi, care a ajuns pe cele mai înalte trepte ale literaturii şi culturii neamului românesc, care nu şi-a uitat originile şi care a fost un patriot şi un Mare român. Este atât de frumos că instituţiile de învăţământ, cultură şi autorităţile locale, sărbătoresc şi nu-şi uită fii plecaţi, tot aşa cum nici aceştia nu şi-au uitat locurile natale din care au pornit pe drumurile vieţii. La sfârşitul simpozionului, îmbrăcaţi în costume naţionale, corul de elevi al şcolii generale din localitate au prezentat un moment artistic cu cântece patriotice despre Moldova, Ardeal şi Ţara Românească şi cântece populare gorjeneşti sub atenta coordonare a domnului prof. Bototeanu Valentin. La eveniment au fost prezenţi din partea familiei scriitorului Ion Marcea, Mircea şi Constantin Ganea, nepoţii de frate şi de soră care s-au implicat nu numai cu sufletul, ci şi organizatoric alături de instituţiile menţionate. Acest lucru l-au făcut de fiecare dată în ultimii 20 de ani, de când au loc astfel de evenimente culturale dedicate unchiului lor pentru ca reuşita manifestărilor să fie cât mai deplină. După încheierea manifestărilor a avut loc o agapă dată în onoarea invitaţilor prezenţi la acest eveniment cultural la un restaurant din municipiul Tg-Jiu.
Ion Marcea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here