POMPILIU MARCEA, comemorat la Teatrul “Elvira Godeanu” din municipiul Tg-Jiu

627

În data de 22 martie 2016 Teatrul “Elvira Godeanu” din municipiul Târgu Jiu a fost gazda unei manifestări culturale: “CERCUL PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ” organizat de Şcoala Gimnazială “Pompiliu Marcea”, prilej cu care a fost evocată personalitatea prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, al cărui nume îl poartă astăzi fosta Şcoală Generală nr. 11 din Târgu Jiu, Gorj.
Organizatori au fost: inspector şcolar de specialitate prof. Georgeta Popescu, descendenţii lui Pompiliu Marcea: Ion Marcea, Mircea și Constantin Ganea, coordonator de cerc pedagogic al profesorilor de Limba și literatura româna din municipiul Tg-Jiu, doamna prof. Georgeta Grivei, director Şcoala Gimnazială “Pompiliu Marcea”, doamna prof. Rozica Sevastiţa Carmen Pătrăşcoiu, director adj. Şcoala Gimnazială “Pompiliu Marcea”, domnul prof. Constantin Zălog precum și prof. Delia Dumitrescu, prof. Delia Răuţ-Bratiloveanu, prof. Maria Buţu Persida si nu în ultimul rând domnul prof. dr. Vasile Sichitiu – fost director al şcolii în anul 1998, când la data de 20 octombrie a fost acordat şcolii numele de Pompiliu Marcea, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naşterea sa. Acţiunea a fost sprijinită prin organizarea logistici necesare şi materialelor documentare de către nepoţii scriitorului.
Instituţiile organizatoare au fost: Primăria municipiului Tg-Jiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială “Pompiliu Marcea” şi Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” din Tg-Jiu. Se cuvine a menţiona aici sprijinul acordat organizatorilor acestei manifestări de către Primăria Tg-Jiu prin domnul viceprimar Adrian Tudor.
La eveniment a participat şi conducerea Primăriei comunei Scoarţa, comuna natală a scriitorului, prin viceprimarul comunei domnul Ion Stamatoiu; spre cinstea lor, autorităţile administrative ale comunei Scoarţa omagiază anual pe scriitor, manifestare ce are loc la data de 20 octombrie, Căminul cultural și Biblioteca comunală purtându-i numele.
La această manifestare, Fundaţia Culturală “Pompiliu Marcea” prin grija nepoţilor scriitorului, membrii fondatori ai acesteia, au distribuit celor prezenţi o revistă literară emisă de CJPCT Gorj cu ocazia Simpozionului Cultural din toamna anului 2015, precum şi articole scrise de oameni de cultură despre viaţa şi activitatea unchiului lor, scriitorul Pompiliu Marcea. Au fost prezentate participanţilor cu ajutorul unui video-proiector fotografii din albumul de familie al scriitorului şi de la simpozioanele precedente. Au fost prezenţi şi au rostit alocuţiuni, evocând memoria profesorului: cunoscutul poet gorjean domnul Nicolae Dragoş, student al scriitorului şi redactor şef la revista literară “Luceafărul” la care Pompiliu Marcea a colaborat ani de-a rândul, domnul prof. Eugen Velican, fost director al Colegiului Naţional “Spiru Haret”, personalitate cu merite incontestabile în cinstirea memoriei lui Pompiliu Marcea prin a cărui grijă amfiteatrul colegiului poartă astăzi numele profesorului, precum şi domnul conf. univ. dr. I. P. Brădiceni .
Au fost prezenţi ca de fiecare dată foștii studenţi ai scriitorului şi actuale cadre didactice, precum şi oameni de cultură: domnul prof. dr. Zenovie Cârlugea, domnul prof. Ion Trancău – critic literar, doamna prof. Nina Niculescu, fost cadru didactic la Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu”, domnul prof. Teodor Voicu, fost elev normalist, şef de promotie şi consătean cu scriitorul, cadre didactice şi elevi ai Şcolii Gimnaziale “Pompiliu Marcea“.
Moderatorii întâlnirii au fost doamna inspector şcolar prof. Georgeta Popescu şi nepotul scriitorului Ion Marcea.
În prima parte a manifestării, domnul prof. dr. Vasile Sichitiu a prezentat pe un panou, folosind un computer, un soft educaţional foarte interesant pentru elevi şi cadre didactice, soft proiectat şi întreţinut chiar de dânsul. În continuare, folosind aceleaşi mijloace tehnice, un grup de 3 eleve (Blidea Albertina, Cărăvan Bianca, Floroiu Alexandra) şi trei elevi ( Blidea Darius, Ştefan Mihai şi Opriţa Marian) au descris şi prezentat un desen realizat de doamna prof. Diana Ciurea, reprezentând o imagine figurativă şi metaforică desprinsă din nuvela “Gura Satului” a lui I. Slavici, scriitor al cărui exeget a fost Pompiliu Marcea, autor al primei monografi dedicate marelui clasic al literaturii române.
Elevele Daviţoiu Teodora şi Simion Alice au prezentat şi comentat imagini din albumul de fotografi al familiei scriitorului, pus la dispoziţie de Ion Marcea.
Nu au lipsit reprezentanţii tinerei generaţii, talentul literar al elevei Daviţoiu Teodora, calificată la faza naţională a Olimpiadei de Limba şi literatura română aducând, în acestă formă un omagiu implicit profesorului şi scriitorului Pompiliu Marcea, elevă pregătită de doamna prof. Delia Dumitrescu.
Eleva este fascinată de literatură încă din frageda copilărie şi îşi doreşte să se întoarcă de la Râmnicu – Vâlcea, locul de desfăşurare a olimpiadei cu un premiu important. Am reţinut spusele acesteia : ”De mică îmi plăcea foarte mult să lecturez, pentru că cititul unei cărţi nu se compară nici cu Internetul şi nici cu oricare altă formă de relaxare.”
Ca o forţă a destinului, ea duce mai departe numele lui Pompiliu Marcea pe meleagurile naţionale şi îi dorim mult, mult succes.
În continuare Iulia-Miruna Cosma, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Naţional “Spiru Haret”, elevă cu rezultate deosebite la concursurile naţionale interdisciplinare a prezentat un material dens şi documentat despre Pompiliu Marcea. Au urmat alocuţiuni cu privire la diversele teme didactice regasite şi în scrierile lui Pompiliu Marcea, prezentate de doamnele prof. Delia Răuţ-Bratiloveanu şi prof. Persida Buţu.
A urmat partea a II-a cu discursurile invitaților.
În cuvântul său domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Tg-Jiu, a evocat personalitatea profesorului Pompiliu Marcea şi a fost plăcut surprins de implicarea nepoţilor, criticului şi istoricului literar în desfăşurarea manifestărilor destinate memoriei unchiului lor. A fost un discurs dens, remarcat de toţi cei prezenți, acesta subliniind, printre altele, că municipiul şi judeţul se mândreşte cu personalităţile sale cum ar fi: Tudor Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu, Constantin Brâncuşi, Pompiliu Marcea care au dus faima Gorjului în ţară şi în străinătate.
Nepoţii scriitorului au prezentat prin decanul lor de vârstă, Mircea Ganea, lucruri inedite, amintiri de familie cu şi despre Pompiliu Marcea.
În continuare au luat cuvântul oamenii de litere, poetul Nicolae Dragoş, profesorul Eugen Velican, conf. univ. I. P. Brădiceni, care au vorbit despre studiile şi cărţile lui Pompiliu Marcea, apreciindu-i calităţile nu numai de profesor universitar, ci şi de istoric şi critic literar, dar şi de scriitor de exceptie. Era un profesor cu o pregătire solidă, iar studiile sale despre Slavici, Maiorescu şi Sadoveanu reprezintă repere ale literaturii naţionale.
A urmat o intervenţie scurtă a doamnei prof. de matematică Mariana Ganea, soţia lui Constantin Ganea, care a spus că, genele literare ale lui Pompiliu Marcea s-au transmis nu numai la nepoţi, ci şi la strănepoţii acestuia dând un exemplu în acest sens.
Domnul prof. Eugen Velican şi-a exprimat indignarea şi regretul, că în pofida meritelor incontestabile ale istoricului şi criticului literar Pompiliu Marcea, acesta nu şi-a găsit un loc nici in Istoria criticii a lui Nicolae Manolescu, şi nici în Istoria literaturii române contemporane a lui Alex. Ştefănescu. În cartea lui Nicolae Manolescu, numele lui Pompiliu Marcea, apare la bibliografie, la capitolele despre Ioan Slavici şi Mihail Sadoveanu, nu şi la cel dedicat junimismului în care s-a ocupat de Titu Maiorescu. Pompiliu Marcea ne apare ca un autor instruit, cu o bogată cultură generală şi cu un scris sobru.
Cu umor şi maliţie, profesorul Eugen Velican, fost director al Colegiului Naţional “Spiru Haret” de pe vremea căruia amfiteatrul colegiului poartă numele lui Pompiliu Marcea, remarcând lipsa de prezență a unor cadre didactice a spus: “la Spiru Haret nu se cultivă Pompiliu Marcea, deşi amfiteatrul îi poartă numele“. Consimţim la cele subliniate …
La rândul său domnul conf. univ. dr. I. P. Brădiceni a arătat că lucrează la o carte, în care un capitol aparte i-l va dedica recenziei cărţii “Lecturi fidele” a lui Pompiliu Marcea.
În încheiere Ion Marcea a donat cu titlu gratuit din partea Fundaţiei Culturale “Pompiliu Marcea”, un set de nouă cărţi scrise de unchiul lor, doamnei director al Şcolii Gimnaziale “Pompiliu Marcea”, Rozica Sevastiţa Carmen Pătrăşcoiu.
Toţi cei prezenţi la eveniment, dar mai ales elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale “Pompiliu Marcea“, au creat momente înălţătoare, pline de emoţii artistice despre Pompiliu Marcea, pentru care nepoţii scriitorului adresează multe mulţumiri.
În final Ion Marcea a mulţumit organizatorilor, instituţiilor organizatoare, instituţiilor publice de învăţământ şi cultură, participanţilor prezenţi la acest eveniment cultural.
Nepoţii scriitorului, Ion Marcea, Mircea şi Constantin Ganea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here