Pompiliu Marcea cetățean de onoare al orașului Târgu-Cărbunești

1763

În ziua de 24 mai 2020 a avut loc faza finală a Festivalului Internațional de Literatură ,,Tudor Arghezi”, desfășurat în perioada 21-24 mai, ediția a XXXX-a, care s-a ținut on-line din cauza instituirii stării de urgență prin Decret Prezidențial, perioadă în care toate întrunirile au fost anulate. Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Literatură ,,Tudor Arghezi” este una cu totul specială. Mai întâi pentru că se împlinesc nu doar 40 de ani de Festival (din care 15 ani de Festival Internațional), ci și 140 ani de la nașterea lui Tudor Arghezi. Mai apoi pentru că este prima ediție on-line. CJCPCT Gorj organizează festivalul sub patronajul Consiliului Județean Gorj, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, având ca parteneri Teatru Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Primăria și Consiliul Local Târgu-Cărbunești.
Cu acestă ocazie Primăria orașului Târgu-Cărbunești i-a acordat profesorului universitar Pompiliu Marcea, reputat critic și istoric literar, scriitor și publicist, post-mortem, titlul de ,,Cetățean de Onoare” al orașului Târgu-Cărbunești, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 24 martie 2020, dată cu prilejul comemorării a 35 de ani de la disparitia sa, în semn de aleasă prețuire pentru contribuția adusă în literatura română și dezvoltarea învățământului românesc, precum și a scrierilor sale rămase în Templul Culturii Neamului Românesc. În anul 1995, la 10 ani de la moartea sa, i s-a acordat post-mortem titlul de ,,Cetățean de Onoare” al comunei Scoarța, fiind prima personalitate a comunei care primește acest titlu, iar în anul 2014 și Municipiul Târgu-Jiu i-a acordat acest titlu. Ce frumos că autoritățile publice nu își uită fiii plecați așa cum nici aceștia, nu au uitat ținuturile unde s-au născut, au crescut și au învățat.
Totodată, laureaților Vasile Igna – Cluj Napoca și Ioan Holban –Iași ai Premiului național Opera Omnia al Festivalului de Literatură menționat mai sus li s-a acordat titlul de “Cetățean de Onoare” al orașului Târgu-Cărbunești.
Pompiliu Marcea s-a născut la data de 20 octombrie 1928 în localitatea Ștefănești, lângă Târgu –Cărbunești, iar la nici trei ani, în anul 1931, familia se stabilește în satul Colibași, comuna Scoarța, județul Gorj. Se stinge din viață la vârsta de 56 de ani într-un mod tragic și neelucidat, fiind asasinat la data de 27 martie 1985. Acesta a fost găsit mort, plutind pe apa lacului Herăstrău din București, la orele prânzului cu lovituri puternice la cap si tăieturi în palme.
A absolvit șapte clase primare la Școala Primară din satul Colibași în perioada 1935-1942, precum și Școala Normală din Târgu-Jiu, în perioada 1942-1950, și patru ani Facultatea de Filologie la Universitatea București, în perioada 1950-1954, luând numai premiul I an de an pe întreaga perioadă a celor 19 ani de studii. La toate examenele de admitere susținute, a fost admis primul pe listă și a terminat ca Șef de promoție atât Școala Normală, cât și Facultatea, cu Diplomă de merit și Bursă republicană. Și-a luat doctoratul în filologie într-un mod remarcabil în anul 1968 și a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. Pompiliu Marcea a fost copil de țărani moșneni și era mândru de originile sale țărănești și gorjenești. Iată ce spune într-un volum: ,,Sunt fiu de ţărani şi, pe cât mi-a stat în putinţă, am evitat să mă dezrădăcinez, ,,să devin ciocoi”, cum se mărturiseşte un personaj sadovenian. Am păstrat în cele mai ascunse fibre ale sufletului tot ceea ce satul din Gorj în care m-am născut şi am crescut mi-a sădit, valorile lui morale. Cât am reuşit să le aplic în viaţa practică, îmi vine greu să apreciez. Poate aş avea multe să-mi reproşez, căci împrejurările vieţii m-au îndepărtat, mai degrabă, de matricea etnică. Am avut prilejul şi, nici vorbă, privilegiul de a petrece ani buni în mari oraşe ale occidentului, am cunoscut o lume supercitadinizată. Dar,în mijlocul acestei lumi, Patria îmi apărea în primul rând sub forma satului natal, unde, vorba lui Blaga, s-a născut veşnicia. Ţăranul este principalul erou al istoriei noastre, el a apărat cu preţul sângelui brazda râvnită de năvălitorii veacului, el a creat tezaurul folclorului nostru, el a îmbogăţit, cu înţelepciunea sa, expresivitatea limbii române şi mai presus de orice, el ne-a dat şi ne dă pâinea zilnică. Nu degeaba Eminescu, care a fost nu numai un poet nepereche, dar şi un gânditor de aceeaşi talie, consideră că ,,ţăranul a fost şi rămâne elementul fundamental al vieţii româneşti””. Gândiţi-vă, vă rog, – un copil de ţărani din Gorj, ca mulţi alţii, fără biblioteci în casa părintescă, fără meditatori, porneşte pe drumul anevoios al ştiinţei, al culturii bazându-se la început, pe ceea ce acumulase în şcoala primară şi pe zestrea nativă pe care i-o dăduse mediul în care s-a născut. Copilul, tânărul şi omul matur, Pompiliu Marcea, a intrat însă avid de cunoaştere, în lumea cărţilor, a literaturii, devenind treptat, printr-o neobosită muncă intelectuală, sistematică, o personalitate în istoria şi critica literară, un universitar preţuit de studenţii şi profesorii cu care a avut întâlniri în ţară şi străinătate. Viaţa lui de mult se consuma în biblioteci, cufundat în lectura din care au ieşit cărţile publicate şi cursurile universitare.
Pompiliu Marcea a fost primul scriitor român care a scris prima monografie completă despre scriitorul transilvănean Ioan Slavici în 1965, carte care a primit premiul Academiei Române ,,B.P. Hașdeu” urmând și alte scrieri, devenind specialist în Slavici.
Pompiliu Marcea a fost primul scriitor român care a scris primul Dicționar de personaje din literatura română intitulat ,,Umanitatea sadoveniană de la A la Z”, lucrare de pionierat în cultura neamului românesc, asemenea lui Balzac în Franța și Dostoievski în Rusia, iar în anul 1976 primește premiul Uniunii Scriitorilor din București pentru cartea ,,Lumea operei lui Sadoveanu”.
Pompiliu Marcea a fost redactor la Editura pentru Literatură, apoi director la Editura pentru Literatura Universală, unde și-a adus aportul la editarea și publicarea unor scriitori interziși de regimul politic de la acea vreme.
Pompiliu Marcea a predat timp de peste 30 de ani la Universitatea din București și la mai multe Universități europene Sorbona din Paris, Koln, Bonn, Aachen și Dusseldorf din Germania. A scris peste 2500 de articole si emisiuni radio-tv și 14 cărți care au rămas în Tezaurul Culturii Românești.
Pompiliu Marcea a fost un mare erudit, un ilustru intelectual, un Patriot desăvârșit și un Român adevărat, un Erou al rezistenței prin cultură, jertfă pe Altarul Culturii Neamului Românesc. Pompiliu Marcea este una din marile personalități ale criticii și istoriei literare românești de la mijlocul secolului al XX-lea, fiind cel mai mare critic literar dat de Gorjul istoric după cel de-al Doilea Război Mondial, un profesor universitar și un scriitor, un cercetător care si-a devotat viața carierei sale. Fără rezerve putem spune că Pompiliu Marcea prin tot ceea ce a făcut și a scris își găsește locul în Pantheonul Culturii Naționale.
Pompiliu Marcea, un nume care a creat istorie!
S-a scurs un sfert de veac de când a avut loc prima manifestare culturală dedicată lui Pompiliu Marcea sub egida Consiliului Județean Gorj, Prefecturii Județului Gorj, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Primăria municipiului Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”, Muzeul Județean Gorj, Protoieria Târgu –Jiu, Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Căminul Cultural ,,Pompiliu Marcea” și Biblioteca Comunală „Pompiliu Marcea”, Consiliul Local Scoarța și Fundațiile: I. C. Drăgan Europa și Pompiliu Marcea, intitulată „Simpozion Cultural Național Pompiliu Marcea – critic și istoric literar – fiu al comunei Scoarța”. De atunci, dar mai ales în ultimul timp, sub atenta implicare a nepoților scriitorului, an de an s-au desfășurat la Târgu-Jiu și/sau Scoarța, Bobu și Budieni, manifestări culturale în memoria scriitorului la care au fost prezente personalități ale culturii românești la nivel național, județean și local, autorități locale și județene, cadre didactice și elevi, precum și un numeros public. Manifestările sunt cuprinse anual în Agenda Culturală a județului Gorj, care pe viitor trebuie continuate, dezvoltate și promovate mai mult și mai bine prin implicarea instituțiilor de cultură, autorităților locale și județene, de această dată, însă, fără implicarea familiei ca până acum, manifestări ce cad în sarcina acestora pentru păstrarea perenității scrierilor sale lăsate moștenire culturii neamului românesc, precum și cunoașterea activității criticului și istoricului literar, a profesorului Pompiliu Marcea de generațiile viitoare. Pe viitor autoritățile județene, locale, instituțiile de învățământ și cultură au datoria sacră să continue manifestările realizate până în prezent cu atâta trudă de către nepoții scriitorului și familia acestuia pentru ca generațiile viitoare să cunoască cât mai multe despre viața și activitatea lui Pompiliu Marcea, despre opera scrisă de acesta, așa cum spunea și Marin Sorescu într-un articol: ,,Opera lui Pompiliu Marcea ar trebui editată și reeditată și repusă în circuitul ei firesc”.
Numele reputatului profesor universitar Pompiliu Marcea, critic și istoric literar a fost acordat, în respectul și amintirea sa, pe perioada unui sfert de secol (1995-2020) pentru:
– Fundația Culturală „Pompiliu Marcea”, 1995.
– Cetățean de Onoare Post-mortem al Comunei Scoarța, 1995.
– Căminul Cultural „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.
– Biblioteca Comunală „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj, 1995.
– Simpozionul Cultural anual „Pompiliu Marcea”, Târgu-Jiu și Scoarța, 1995.
– Revista culturală „Pompiliu Marcea”, 1995.
– Placă memorială la Casa părintească din Colibași – Scoarța, 1995.
– Amfiteatru „Pompiliu Marcea”, Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu-Jiu, 1995.
– Placă memorială la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu, 1995.
– Școala Gimnazială „ Pompiliu Marcea” din Tg-Jiu, 1998.
– Cartea „Pompiliu Marcea sau despre vocația muceniciei literelor românești”, 1998.
– Strada „Pompiliu Marcea” din municipiul Tg-Jiu, 2013.
– Cetățean de Onoare Post-mortem al Municipiului Târgu-Jiu, 2014.
– Bustul „Pompiliu Marcea” la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu, donat de Fundația Culturală ce-i poartă numele, 2014.
– Concurs școlar județean anual ,,Pompiliu Marcea – Între oglinzile timpului”, dotat cu diplome si premii în bani, finanțat de Consiliul Județean Gorj și Fundația Culturală „Pompiliu Marcea”, 2017.
– Stea pe Aleea Celebrităților din municipiul Tg –Jiu, 2018.
– Cartea „POMPILIU MARCEA – 90 de ani de la naștere”, 2018.
– Revista omagială ,,P. Marcea”, 2018.
– Cruce de pomenire – Cimitirul Muzeu-Măceșu, 2019.
– Pompiliu Marcea – Un dicționar al scriitorilor români contemporani – Volumul IX- ediția a II-a revizuită – Editura TipoMoldova, Iași, 2020.
– Revista – carte „Ceașca de cafea” – minilunar cultural, literar, artistic, 2020.
– Cetățean de Onoare Post-mortem al orașului Târgu-Cărbunești, 2020.
– Revista „Pompiliu Marcea”, anual.
– Diplome și premii „Pompiliu Marcea”, anuale pentru creații literare.
– Bust din bronz ,,Pompiliu Marcea”, 2020.
Bustul a fost finalizat la 27 martie 2020, zi în care s-au împlinit 35 de ani de la moartea sa și urmează să fie amplasat în fața instituțiilor de cultură ce-i poartă numele Căminul Cultural și Biblioteca Comunală din Scoarța, construcții care intră într-un amplu proces de reabilitare și modernizare, realizat de Compania Națională de Investiții din România. Festivitatea de dezvelire se va face la o dată ulterioară, când voi reveni cu noi amănunte. Fără falsă modestie putem spune că, obiectivele menționate mai sus, realizate în memoria unchiului nostru, au urmărit ca numele său, să dăinuie din veac în veac, pentru ca generațiile viitoare să cunoască opera și personalitatea acestuia. Nume mari ale culturii naționale, prezente la manifestările culturale organizate de familia scriitorului pe parcursul ultimilor 25 de ani, ne-au felicitat și au apreciat eforturile noastre conjugate pentru cinstirea memoriei scriitorului, lucru pe care puțini au reușit să îl facă la nivel național pentru mari scriitori români.
În cei 25 de ani de activitate, Fundația Culturală ,,Pompiliu Marcea” și-a îndeplinit și depășit prin implicarea nepoților scriitorului Ion Marcea, Mircea Ganea și Constantin Ganea toate obiectivele cuprinse în statut cu o singură excepție: reeditarea operei scriitorului din motive de ordin financiar, deziderat pe care, totuși nu il vom abandona în măsura posibilităților finaciare de care vom dispune. Pe acestă cale aduc cele mai calde mulțumiri domnului primar al orașului Târgu-Cărbunești, prof. Dănuț Birău, precum și Consiliului Local Târgu-Cărbunești, care au acordat titlul post-mortem de ,,Cetățean de Onoare”, în urma demersurilor întreprinse în numele Fundației Culturale ,,Pompiliu Marcea” de nepoții scriitorului. De asemenea, multumesc, lucru pe care n-am ezitat să-l fac ori de câte ori am avut ocazia, în scris sau verbal, tuturor persoanelor si personalităților de la nivel național, județean sau local, autorităților la nivel central sau local, administrațiilor județene și locale, instituțiilor de învățământ și de cultură de la nivel național, județean sau local, tuturor cadrelor didactice, care au fost alături de familia și nepoții scriitorului prin implicarea și susținerea demersurilor făcute în ultimi 25 de ani, de la organizarea primului Simpozion Național ,,Pompiliu Marcea”(martie 1995), până în prezent, pentru păstrarea memoriei neșterse peste ani, din veac în veac pentru generațiile viitoare, pentru eternitate a celui care a fost Pompiliu Marcea , personalitate proeminentă a literelor românești din a doua jumătate a secolului al XX -lea. Credem că a venit momentul de acum încolo, ca instituțiile județene și locale să se implice în promovarea acțiunilor-manifestărilor culturale organizate în memoria scriitorului, să preia astfel eforturile depuse în acest scop de nepoții scriitorului. Am trăi atunci bucuria permanentizării manifestărilor cât și continuarea Proiectului Educativ Județean anual ,,Pompiliu Marcea – Între oglinzile timpului ” în parteneriat cu Consiliului Județean Gorj și autoritățile locale. Considerăm că rolul principal în organizarea manifestărilor viitoare revine conducerii Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Bibliotecii Județene „Christian Tell”, Primăriei comunei Scoarța și Căminului Cultural „Pompiliu Marcea” și Bibliotecii Comunale „Pompiliu Marcea” incluzând personalitatea scriitorului, nume de referință în literatura română în circuitul cultural gorjean. Manifestările culturale sunt prinse an de an în Agenda Culturală a județului Gorj, așa că nu ar trebui să existe nici un impediment în organizarea acestora. Pot să afirm că suntem mândri de ceea ce am reușit să facem pentru cinstirea memoriei unchiului nostru, prof. univ. dr. Pompiliu Marcea, reputat critic și istoric literar, scriitor și publicist, lucruri care vor dăinui indiferent de vremuri, nu numai mental, ci și vizual pentru generațiile viitoare și îi păstrează vie memoria în eternitate acestui român și gorjean de excepție.
Ion Marcea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here