Polițe de asigurare profesională pentru șefii CE Oltenia

464

Complexul Energetic Oltenia caută o firmă de asigurare pentru achiziția unei polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru șefii companiei. Sunt vizați membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului. Suma pusă la bătaie trece de 120.000 de lei.

Persoanele pentru care se solicită asigurarea de răspundere profesională sunt șapte membri ai Consiliului de Supraveghere și cinci membri ai Directoratului.
Poliția de asigurare trebuie să acopere răspunderea civilă profesională a persoanelor asigurate pentru daunele sau prejudiciile patrimoniale cauzate față de companie, cât și față de angajați, acționari sau parteneri de afaceri, ca urmare a oricăror acte sau fapte culpabile, săvârșite cu prilejul sau în legătură cu exercitarea funcției sau atribuțiilor manageriale.
Potrivit caietului de sarcini, „polița va avansa costurile și cheltuielile de apărare, inclusiv onorarii avocați, rezultate din investigarea și apărarea unei cereri de despăgubire îndreptate împotriva persoanelor asigurate”.
Polița va acoperi și orice costuri sau cheltuieli de judecată pronunțate împotriva unei persoane asigurate în favoarea unui reclamant, ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau a altei sentințe definitive.
Daunele se plătesc de asigurător reclamantului în numele asiguratului responsabil de producerea prejudiciului.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 124.130 de lei fără TVA. Firmele de asigurări au termen până pe data de 12 martie să depună ofertele.
Contractul se va semna pe un an. Limita de răspundere este de 20 de milioane de euro pentru toate persoanele asigurate. Termenul de plată al despăgubirilor este de cel mult 50 de zile de la data finalizării dosarului de daună.
IRINA IRINOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here