PNL Gorj va ataca in instanta ordinul emis de prefectul Florescu

347

Comunicat PNL Gorj:

 

REF: PNL Gorj sesizează Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și va ataca în contencios- administrativ ordinul 194/2017 emis de prefectul de Gorj, ordin pe care il considerăm abuziv, discriminatoriu și ilegal.
Printr-un ordin, prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, limitează un drept fundamental garantat de Constituție, cel al libertății de exprimare și încalcă Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, discriminând cetățenii care vor să intre în sediul Palatului Administrativ al Prefecturii Gorj.
Ordinul 194/2017, pe care PNL Gorj îl consideră abuziv și ilegal, restricționează accesul reprezentanților mass-media și îi pune pe jurnaliști în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu și de a fi în slujba cetățenilor și a adevărului. În decizia semnată de Ciprian Florescu se specifică faptul că „Este interzis accesul persoanelor care au asupra lor aparatură de înregistrare, fotografiere, ascultare sau transmitere la distanță, cu excepția telefoanelor mobile, în afara situațiilor pentru care li s-a permis accesul, dacă s-a obținut aprobarea conducerii instituției și în limitele impuse de aceasta”. Mai mult decât atât, jurnaliștii nu au acces decât într-un anumit spațiu din instituția publică, respectiv în sala B.
Liderii PNL Gorj consideră acest ordin discriminatoriu, abuziv și ilegal și atrage atenția prefectului de Gorj, care ar trebui să fie garantul respectării legii în teritoriu, că libertatea presei este o garanție a oricărei democrații funcționale și că orice autoritate publică este obligată să acționeze în spiritul libertății presei, a înlăturării oricărei forme de cenzură și a garatării dreptului cetățenilor la liberă informare.
Atragem atenția, prefectului de Gorj că România a ratificat Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, act care a intrat în vigoare pentru România la 20 iunie 1994. Articolul 10 din Convenție privește libertatea de exprimare, iar primul paragraf prevede că ”Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori idei fara amestecul autoritatilor publice si fara a tine seama de frontiere. ”, ori prin ordinul emis, Florescu încalcă drepturile oferite de normativele europene, inclusiv Directive ale Consiliului Europei care garantează drepturi fundamentale ale omului.
De asemenea, Ordinul emis de Ciprian Florescu este discriminatoriu și îngrădește accesul cetățenilor într-o instituție publică , pe criterii de aspect fizic, lucru amendat de legislația în vigoare, atât din România, cât și din Uniunea Europeană.
Florescu interzice accesul persoanelor cu ținută zdrențăroasă sau murdară, în condițiile în care, județul Gorj este una dintre cele mai sărace zone ale țării, o mare parte a populației fiind constituită din persoane care și-au pierut locurile de muncă, aflate sub protecția statului.
Ordinul impune un cod dress de acces în Palatul Administratv: „Ținuta inacceptabilă include: pantaloni scurți, papuci de plajă, îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar,rasist, sexist,obscen, haine cu dedesene sau cuvinte sugestive, slogane. Nu vor fi permise articole de îmbrăcăminte sfâșiate, murdare și zdrențăroase, articolele de îmbrăcăminte provocatoare sau purtate provocator.”
Ordonanța nr. 137/31 aug 2000 republicată prevede la art. 2 (1) că ”prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, naționalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice”
Același act normativ prevede la ”Art.1 , (2) ”Principiul egalitatii intre cetateni, excluderea privilegiilor si discriminarii sunt garantate in special in exercitarea urmatoarelor drepturi: […] f) dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice.”
Partidul Națioal Liberal, filiala Gorj, va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și va ataca în contencios-administrativ ordinul prefectului Ciprian Florescu, decizie pe care o considerăm abuzivă și ilegală”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here