Pledoarie pentru renașterea satului românesc (II) – Itinerarii gorjenești-Valea Jilțului Mic

1158

Reluăm pledoaria pentru renașterea satului românesc, acest demers particularizându-l cu ceea ce se întâmplă pozitiv, de ceva timp, pe frumoasa vale a Jilțului Mic, în comuna Negomir. Pentru cititorii familiarizați mai puțin cu microzona istorică la care facem referire, precizăm că această comună este astăzi alcătuită din 9 sate(Artanu, Condeiești, Negomir, Nucetu, Orzu, Paltinu, Raci, Ursoaia, Valea Racilor), cel de-al zecelea sat, Bohorelu, fiind astăzi doar pagină de istorie, zăcând sub milioane de tone de steril. Cu vechime milenară(aici descoperindu-se urme ale locuirii din epoca străveche), comuna Negomir, asemenea altor așezări din acest colț de țară, a fost locuită de oameni harnici, onești, mânuind cu aceeași îndemânare sapa și condeiul. Și după ce-și puneau în hambare roadele muncii lor, oricât ar fi fost de mici în unii ani, se bucurau în sărbători, învârtind cu măiestrie hora. Unii au rămas pe aceleași meleaguri, alții, din variate motive, locuiesc în alte zone geografice, oriunde găsindu-se astăzi, purtând cu ei farmecul copilăriei, frumusețea și puritatea obiceiurilor, imaginea strălucitoare a dascălilor și preoților, freamătul codrilor care ocrotesc pe toate laturile așezarea, susurul izvoarelor care țâșnesc de sub fiecare buză de deal, chipul muncitor al părinților, ochii veseli și obosiți ai bunicilor. Și astăzi, pe această vale frumoasă a Jilțului Mic trăiesc oameni muncitori, deprinși cu bucuria vieții, purtând în minte și-n inimă speranța că satul lor va dăinui, că modernul nu le va răpi ceea ce au moștenit de la antecesori, că nu vor năpădi cucuta și ghimpele bătătura casei, că fiii lor, măcar la Paști, ,,să vadă satul”, vor veni la casa părintească să-și bucure părinții, iar celor trecuți în eternitate aprinzându-le un ,,muc de lumânare”. Față de acești trăitori, cei care astăzi răspund de destinele localității sunt datori să lucreze cu vrednicie și din suflet.
În comuna Negomir, de peste un deceniu, proiectele naționale de ,,modernizare a satului românesc” nu mai sunt doar niște cuvinte frumoase așternute în zeci de pagini și apoi așezate în bibliorafturi. Edilii localității din ultimele două decenii, Ion Gruescu și actualul primar, economistul Tudor Oiță, au dovedit un optimism generos privind destinele comunității în serviciul căreia oamenii i-au ales. Din acest optimism au rezultat proiectele de modernizare în care au crezut și pe care le-au inițiat și dus la împlinire. După cum afirmam în precedenta pledoarie pentru renașterea satului românesc, vom încerca alături de Tudor Oiță, actualul primar al localității, să aflăm ce se face aici pentru ca satele de pe valea Jilțului Mic să reducă decalajul existent azi în asigurarea condițiilor de viață față de mediul urban.
Întrebându-l pe acesta despre viziunea sa despre creșterea gradului de confort și de modernitate al satelor negomirene, primarul Tudor Oiță ne spunea: ,,Nu se poate realiza un habitat modern în lumea satului fără modernizarea rețelei rutiere, fără existența sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale, cum nu putem vorbi de modernitate în satul de astăzi fără unități școlare care să ofere elevilor condiții de studiu la nivelul unităților din mediul urban, fără asistență medicală desfășurată în unități spațioase și bine dotate cu aparatură medicală și fără spații corespunzătoare pentru desfășurarea activităților culturale și sportive”. Conștientizând faptul că numai din resursele bugetare locale nu se pot realiza cele mai sus menționate, primarul Tudor Oiță a făcut o constantă din accesarea fondurilor prin programele naționale de dezvoltare și din întocmirea proiectelor cu finanțare din banii dați de Uniunea Europeană. Cel care vizitează azi localitatea, peste tot este întâmpinat de panouri care arată ce fel de obiective de investiții se derulează și care este sursa lor de finanțare.
Participând la un schimb de experiență la Bruxelles, alături de alți primari din țară, pe problematica întocmirii proiectelor cu finanțare europeană, economistul Tudor Oiță a înțeles cât de importante sunt în acest sens alegerea proiectelor, justificarea alegerii, documentarea, respectarea termenelor, derularea fiecărei etape în parte. Despre modul în care proiectele sale au devenit eligibile la finanțare prin programele naționale și din fondurile europene, Tudor Oiță ne spune: ,,Întotdeauna am căutat să prezint situația neajunsurilor din localitate așa cum era ea. M-am documentat despre pașii ce trebuie făcuți, am bătut drumurile Târgu-Jiului, Craiovei și Bucureștiului cu regularitate, am bătut la multe uși, cele mai multe mi s-au deschis cu generozitate, altele mai greu, dar insistând, în cele din urmă, cred că s-a înțeles buna mea intenție în asigurarea condițiilor de civilizație și confort ale populației din localitate. M-au sprijinit onest mulți oameni de bine, dintre care aș dori să-i menționez pe senatorul Florin Cîrciumaru, deputatul Mihai Weber și președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu”.
Însoțindu-l prin localitate, am putut observa la fața locului ce se face cu adevărat pentru modernizarea satelor negomirene, la ce alte proiecte de modernizare a satelor de pe Valea Jilțului Mic se gândește tânărul și performantul primar.După ce sistemul de alimentare cu apă și canalizare în satele Negomir și Ursoaia s-a realizat în procent de 90, actualmente se derulează proiectul de investiții ,,Realizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Artanu, Orzu, Platinu, Valea Racilor, Condiești, Raci și Nucetu”. Realizată cu finanțare prin Programul Național de dezvoltare locală, valoarea totală a investiției este de 19.455.176,17 lei, termenul de finalizare fiind 31 ianuarie 2020.
Prin Programul Național de dezvoltare locală se derulează și obiectivul de investiții ,,Construire poduri peste pârâul Jilț în satele Negomir, Ursoaia, Artanu și Nucetu”, valoarea acestuia fiind de 2.679.452,06 lei, termenul de finalizare al lucrării fiind 31 decembrie 2019. Unul dintre obiectivele de suflet ale actualului primar este ,,Construire și dotare dispensar medical”, finanțat prin Programul Național de dezvoltare locală, suma totală a investiției fiind de 862.949,22 lei. Lucrarea se află în derulare, la data scrierii acestui articol găsindu-se în faza zidăriei. Având în final o suprafață construită de 195,20 mp, dispensarul medical din Negomir va dispune de patru cabinete medicale, două săli de sterilizare, farmacie, sală de tratamente, sală de așteptare, grupuri sanitare, centrală termică.
După cum era și firesc, asigurarea condițiilor materiale pentru desfășurarea unui învățământ de calitate în localitate este o preocupare majoră a primarului și a consiliului local, la Negomir vorbindu-se cu admirație despre rolul educației și al vieții spirituale în modernizarea satelor. Cei care se găsesc astăzi în fruntea comunității au conștientizat cât este de necesar pentru lumea rurală redarea identității etno-culturale. Un prim argument în favoarea celor afirmate mai sus îl constituie obiectivele de investiții aflate în derulare în domeniul reabilitării instituțiilor de învățământ: ,,Reabilitare și dotare Școal Gimnazială Raci ”, ,,Reabilitare și dotare Grădinița Raci”. Primul proiect, în valoare totală de 881.974, 21 lei, asigură elevilor din Școala Gimnazială Raci condiții moderne de desfășurare a orelor de curs. Au fost modernizate ambele clădiri(cea cu destinație școală primară. Dotările interioare pot face pe orice manager de școală din județ invidios.În fiecare sală de clasă există multifuncțional laser color xerox, proiector montat pe tavan, tablă inteligentă, laptop, scaune și bănci noi. În funcție de specificul fiecărui obiect de studiu, s-au achiziționat diverse materiale didactice(planșe, mulaje, truse școlare, microscoape etc., totalul obiectelor și mijloacelor fixe de inventar ridicându-se la suma de 149.342,62 lei.
Al doilea proiect aflat în derulare, ,,Reabilitare și dotare Grădinița Raci”, în valoare totală de 543.417,86 lei, va asigura celor mai mici dintre copii un habitat modern. Și în acest caz autoritățile publice s-au gândit cu aceeași generozitate la dotările interioare (multifuncțional laser color și xerox, proiector, laptop, televizor, frigider, dulapuri vestiar copii, dulapuri depozitare jucării, seturi de jucării și jocuri și un complex de joacă modern etc. Conform protocolului de predare -primire încheiat între Primăria comunei Negomir și Școala Gimnazială nr.1 Negomir, valoarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achiziționate prin proiectul PNDL ,,Reabilitare și dotare Grădinița Raci” este de 121.224, 11 lei. Conștiente de faptul că perenitatea comunităților sătești este organic legată de credința creștină și de tradițiile etno-culturale, la Negomir, autoritățile locale și un segment important din comunitate manifestă un interes major pentru păstrarea valorilor etno-culturale ale acestei microzone istorice. Cel mai grandios proiect, care va fi realizat tot din fonduri atrase, prin Compania Națională de Investiții, este Centrul cultural.în valoare de 6.000.000 lei, acesta va fi amplasat în centrul civic al comunei, lângă primărie și dispensarul medical. La data când scriem aceste rânduri, s-a finalizat licitația și a fost predat amplasamentul, lucrându-se la proiectul tehnic.În anul 2020 împlinindu-se 100 de ani de la ctitoria bisericii ,,Sf.Gheorghe” din Toplița, în acest an vor demara lucrările de reabilitare a acestuia(înlocuirea tablei, montarea centralei termice). Dincolo de discuțiile sterile existente din abundență în spațiul public despre refacerea satului românesc, există oameni și locuri unde cu adevărat pledoaria pentru acest deziderat este însoțită de argumente. În finalul acestei modeste pledoarii pentru refacerea satului românesc am să redau cuvintele primarului de la Negomir: ,,Trebuie recuperate și transmise viitoarelor generații valorile tradiționale ale satelor noastre, care, la rândul lor trebuie să dobândească condiții moderne asemănătoare așezărilor urbane. Asta încercăm noi la Negomir.”
Rugându-l pe primarul Tudor Oiță să ne destăinuie un alt proiect de investiții care va contribui la modernizarea satelor de pe valea Jilțului Mic, cu modestie acesta ne-a spus că deja a purtat discuții la Ministerul Dezvoltării despre oportunitatea introducerii rețelei de gaze, trecându-se la întocmirea studiului de fezabilitate. Este un nou argument pentru perenitatea comunităților de pe valea Jilțului Mic. Reabilitarea satelor românești înseamnă de fapt recuperarea istoriei noastre milenare. Pentru aceasta se lucrează cu pricepere și pasiune la Negomir!
Prof.dr.Dumitru Cauc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here