Planurile-cadru pentru liceu, lansate în dezbatere publică! Se primesc propuneri până pe 31 ianuarie

696

Ministerul Educaţiei, prin Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, a lansat în dezbatere publică proiectele planurilor-cadru pentru învăţământul liceal şi profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului şcolar 2021-2022.

Acestea au fost elaborate în cadrul grupurilor de lucru constituite prin OMEC 3261/14.02.2020, cu modificările şi completările ulterioare. Din aceste grupuri de lucru au făcut parte specialişti din cadrul ministerului şi din cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cercetători ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi cadre didactice de prestigiu din învăţământul preuniversitar. În cazul proiectelor planurilor-cadru pentru filiera tehnologică şi învăţământ profesional au fost cooptaţi specialişti din Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Autoritatea Naţională pentru Calificări, dar şi ai unor entităţi reprezentative pentru mediul privat şi asociativ. Comisia de validare a proiectelor planurilor-cadru a avut în componenţă reprezentanţi ai tuturor partenerilor sociali: federaţiile sindicale, federaţiile/asociaţiile de părinţi, mediul universitar, Academia Română, Consiliul Naţional al Elevilor, ARACIP, organizaţii nonguvernamentale şi alţi parteneri cu experienţă în domeniu (ex: Banca Mondială, UNICEF).,,Desfăşurarea anului şcolar 2020-2021 în condiţii de pandemie a îngreunat procesul de pregătire a lansării în dezbatere publică a planurilor-cadru pentru învăţământul liceal şi profesional, din cauza provocărilor şi restricţiilor specifice acestei perioade. Se impune însă urgentarea lansării în consultare publică pentru a nu creşte încă şi mai mult riscul inexistenţei manualelor de clasa a IX-a la începutul anului şcolar 2021/2022. Fiind conştienţi de importanţa acestui demers, aşteptăm propuneri de îmbunătăţire din partea tuturor factorilor interesaţi, la adresa de email planuri_cadru@rocnee.eu, până la data 31.01.2021. Ne dorim ca, în urma acestor propuneri de îmbunătăţire, planurile-cadru să fie un fundament pentru materializarea profilului absolventului, reflectând astfel nevoile societăţii, dar şi cele mai bune practici documentate ştiinţific privind procesul de proiectare curriculară”, a anunțat Ministerul Educației, prin intermediul unui comunicat de presă.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here