Petre Grigorie: „M-am confruntat în permanenţă cu o campanie murdară”

395

Petre GrigoriePetre Grigorie, doctor în domeniul ştiinţelor inginereşti, se află la al treilea mandat de primar al comunei Plopşoru. De-a lungul acestor mandate, edilul Petre Grigorie a reuşit să implementeze proiecte de interes major pentru comunitatea pe care o conduce.

Uşor nu i-a fost, mai ales că în perioada guvernării democrat-liberale, a fost pus în situaţia de a face aproape imposibilul pentru a obţine fonduri în vederea realizării proiectelor de investiţii pe care le avea în plan. Pentru că mai are încă multe de făcut pentru cetăţenii din Plopşoru, Petre Grigorie este pregătit să candideze pentru un nou mandat de primar. El spune că nu se teme de niciun potenţial contra-candidat şi nici de o eventuală campanie murdară, fiind obişnuit să se descurce în situaţii delicate, pentru că este un om raţional şi optimist.

Reporter: Ce proiecte aţi reuşit să realizaţi în ultima perioadă?

Petre Grigorie: În comuna Plopşoru s-au realizat o serie de investiţii de importanţă majoră. Dintre acestea fac parte: restaurare Biserica „Sfinţii Împăraţi Ceplea; reabilitare şi asigurare utilităţi Şcoala Olari; reabilitare şi asigurare utilităţi şcolile Văleni şi Sărdăneşti, prin ,,Programul de relansare a învăţământului rural” finanţat de Banca Mondială; reabilitare Şcoala Piscuri; extindere reţea de apă potabilă în satul Olari; înfiinţare sistem de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi transport din gospodăriile particulare, instituţiile şi spaţiile publice. De asemenea, trebuie amintit „Sistemul de alimentare cu apă satele Izvoarele, Ceplea, Broşteni, Cursaru, Broşteni de Sus” finanţat prin Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin H.G. nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare; acest proiect se află în derulare.

Tot în derulare este şi proiectul “Sistem de alimentare cu apă satele Deleni şi Piscuri, finanţat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, instituit prin O.G. nr.7/2006.

Rep.: Cât de dificil a fost să realizaţi toate aceste proiecte?

P.G.: Nu este deloc uşor să fii primar în Opoziţie şi mai ales atunci când la Putere s-a aflat un guvern PD-L, care a alocat fondurile strict pe criterii politice, excluzând primarii PSD de la finanţarea investiţiilor. Aici v-aş exemplifica proiectele „Sistemul de alimentare cu apă satele Izvoarele, Ceplea, Broşteni, Cursaru, Broştenii de Sus” şi ,,Sistemul de alimentare cu apă satele Deleni şi Piscuri”, pentru care, deşi am făcut numeroase memorii în care am arătat situaţia gravă în care se află satul Piscuri, unde nu există nici o fântână pe o rază de 2 km, iar oamenii se aprovizionează cu apă transportată în butoaie de la distanţa specificată, nu s-au alocat sume din anul 2009, pentru această investiţie.

Rep.: Cum staţi la capitolul personal. Mai aveţi nevoie de angajări în Primărie?

P.G.: Da, avem nevoie de personal deoarece funcţionăm sub normativ, iar sistemul de colectare a deşeurilor reciclabile funcţionează folosind forţa de muncă din rândul beneficiarilor de ajutor social. Cu toate acestea, după cum ştiţi şi dumneavoastră, în prezent, prin Hotărâre de Guvern sunt blocate toate posturile în administraţia publică locală.

Rep.: Ce proiecte vă propuneţi pentru următorul mandat de primar?

P.G.: Proiecte sunt multe, însă între cele mai importante pentru comunitatea din Plopşoru se regăsesc: „Sistemul de canalizare apă menajeră satele Olari, Plopşoru, Sărdăneşti, Văleni, Izvoare, Ceplea, Broşteni, Cursaru, Broştenii de Sus”; extindere sistem de colectare selectivă deşeuri reciclabile şi transport din gospodăriile particulare, instituţiile şi spaţiile publice pentru colectarea deşeurilor degradabile; regularizare şi amenajare canal Valea Plopşorului; continuare “Înfiinţare reţea de gaze naturale în comuna Plopşoru”; modernizare drumuri săteşti şi vicinale în comuna Plopşoru; modernizare drumuri de exploatare în comuna Plopşoru; modernizare drumuri forestiere în comuna Plopşoru; reabilitare şi modernizare şcoli; restaurare Biserica „Sfinţii Voievozi”, care este monument istoric. Alte proiecte ar fi: construire Schitul Sf. Împăraţi Ceplea; Construire Bază Sportivă; consolidarea terenurilor degradate, combaterea degradării şi deşertificării terenurilor în comuna Plopşoru; reabilitare cişmele şi fântâni publice; construire centrală solară în satul Sărdăneşti.

Rep.: Se apropie campania electorală. Credeţi că va fi o campanie murdară?

P.G.: De când sunt primar m-am confruntat în permanenţă cu o campanie murdară, fără nici un fel de limite, atât la alegeri cât şi în timpul mandatului, din partea candidaţilor PD-L şi în prezent asistăm la o acţiune de denigrare fără limite şi în disperare folosindu-se de presa locală aservită PD-L – ului, acţiune ce a culminat în săptămâna ce a trecut cu transmiterea unor mesaje false şi denigratoare în ziarul Pandurul şi prin intermediul televiziunii Gorj Tv.

Rep.: Vă temeţi de vreun potenţial contracandidat?

P.G.: Niciodată, de când candidez eu nu mi-a fost teamă de nimeni, pentru că nu am plecat în campanie cu scopul de a-mi canaliza energiile în a „ataca” pe cineva anume. În alegeri învinge întotdeauna acela care luptă pentru bine şi nu împotriva răului. Permanent am fost raţional şi optimist şi am căutat să-mi depăşesc performanţele proprii, nu pe ale altora, am încercat să mă descurc foarte bine în câteva domenii, nu în toate, şi am învăţat să folosesc erorile pentru a îmbunătăţi încercările viitoare.

Rep.: Cetăţenii din Plopşoru au acces la informaţii, la presă?

P.G.: Comuna Plopşoru este amplasată de-a lungul drumului european E79 Filiaşi; are acces la calea ferată şi beneficiază de o reţea modernă de televiziune prin cablu, elemente ce creează premisele unui bun acces la informaţie. Au acces şi la presa scrisă, cotidianul Gorjeanul fiind ziarul de suflet al majorităţii cetăţenilor.

Rep.: Ce credeţi că le-ar mai trebui cetăţenilor din Plopşoru?

P.G.: După cum ştiţi, cam toată economia ţării este la pământ, însă eu cred că noi am putea să ne revenim dacă am sprijini ceea ce avem deja, şi anume agricultura. Eu consider că dacă am reuşi să înfiinţăm nişte centre de colectare a produselor agricole de la ţărani am crea posibilitatea ca cetăţenii noştri să nu mai plece în alte ţări să lucreze terenurile altora, iar pământurile noastre bogate să rămână pârloagă. Pentru a pune în practică acest lucru este necesară implicarea financiară din partea Guvernului prin structurile sale din teritoriu.

Rep.: De proiectul Sărdăneşti se mai aude ceva?

P.G.: Proiectul Sărdăneşti este un proiect folosit de foarte mulţi politicieni în campania electorală trecută, dar de fapt nu aveau nicio legătură cu acest proiect şi nu au nici în prezent vreo legătură, PENTRU CĂ NU ESTE UN PROIECT POLITIC ŞI NU APARŢINE NICIUNUI PARTID POLITIC.

Rep.: Dar proiectul există?!

P.G.: Există acest proiect privat de construire a unei centrale termoelectrice 2x350MW în satul Sărdăneşti. S-au executat studiile de teren, iar în prezent se execută studiul de soluţie privind racordarea centralei termoelectrice la SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL şi, de asemenea, există un proiect public prin care comuna Plopşoru doreşte să construiască, în satul Sărdăneşti, o centrală solară de 1,5 MW, funcţionând pe baza energiei termice rezultată din absorbţia energiei radiaţiei solare. Această centrală utilizează oglinzi concave pentru a concentra razele solare pe suprafaţa absorbantă. Oglinda sau suprafaţa absorbantă îşi vor modifica orientarea în funcţie de poziţia soarelui. Energia electrică produsă va asigura consumul la sistemul de iluminat public cât şi pentru obiectivele publice din comuna Plopşoru.

A consemnat Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here