Peste o mie de candidați, așteptați la a doua sesiune a BAC-ului

246

Peste o mie de absolvenți de liceu s-au înscris, săptămâna trecută, în vederea participării la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat. Numărul exact al candidaților care vor participa la această sesiune a examenului se va știi însă cu exactitate abia după data de 5 august, când se vor putea înscrie și elevii din anii terminali de liceu care au susținut și promovat examenul de corigență programat în perioada 2-3 august.

Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului se va desfășura în perioada 16 august – 1 septembrie. În zilele de 16 și 17 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în perioada 17-19 august evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în zilele de 18 și 19 august evaluarea competenţelor digitale. Din 22 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la limba şi literatura română,27 urmată în 23 august de limba şi literatura maternă, 24 august – proba obligatorie a profilului şi 26 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Lucrările scrise ale candidaţilor la Bacalaureat vor fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.  Primele rezultate vor fi afişate în 29 august, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În 30-31 august vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 1 septembrie vor fi afişate rezultatele finale. Până în prezent, la această sesiune s-au înscris circa 1.200 de absolvenți de liceu din județul Gorj, marea majoritate din promoția curentă. Alături de cei care se vor înscrie după promovarea examenului de corigență, aceștia vor susține probele scrise în trei centre de examen stabilite la nivelul județului, unul la Motru și două la Târgu-Jiu. Sălile în care se desfăşoară probele examenului, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi  sălile în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise vor fi supravegheate audio-video.  Înregistrările respective vor fi verificate, prin sondaj, după încheierea probei scrise, iar dacă se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă, ori în cazul în care există sesizări, verificarea se va face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învăţământ respectivă. Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here