Peste 660 de fermieri gorjeni, verificaţi prin teledetecţie

376

Începând din această lună, reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj au demarat activităţile privind controlul pe teren atât cel clasic, cât şi cel prin teledetecție (fotografiere aeriană) care îi va viza pe fermierii care au depus cerere unică de plată pe suprafață. În cazul în care se va constata în urma verificărilor că există diferențe între ceea ce declară beneficiarii și cele găsite în teren, fermierii vor suporta fie sancțiuni, dacă se încadrează între anumite limite, fie excluderi de la plată. Dacă diferenţele dintre cele declarate și realitatea de la fața locului vor depăşi 50 %, fermierii în cauză vor suporta și sancţiunile multianuale care se întind pe viitorii trei ani.

Potrivit lui Constantin Negrea, directorul APIA Gorj, sopul controalelor pe teren constă în verificarea datelor declarate de către fermier în cererea de sprijin, pe baza examinării situaţiei efective de pe teren, în vederea asigurării unei plăţi adecvate a fondurilor alocate pentru plăţile pe suprafaţă. De asemenea obiectivele controlului pe teren sunt de a constata şi confirma: limitele şi suprafaţa parcelelor agricole; speciile plantelor cultivate pe parcela agricolă declarată în solicitarea de sprijin sau tipul categoriei de folosinţă a terenului; respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC); respectarea cerinţelor minime de eco-condiţionalitate. Totodată de respectarea cerinţelor pentru măsurile de dezvoltare rurală; efectuarea, după caz, şi a altor măsurători privind limitele şi suprafeţele parcelelor de referinţă în scopul eficientizării sistemului LPIS şi soluţionării problemelor de digitizare a unor blocuri fizice. În cazul în care se va constata în urma verificărilor că există diferenţe între ceea ce declară beneficiarii şi cele găsite în teren, fermierii vor suporta fie sancţiuni, dacă se încadrează între anumite limite, fie excluderi de la plată. “Din data de 05 iulie 2014, din momentul în care a demarat controlul în teren (clasic, agromediu, GAEC, cerinţe legale în materia gestionării SMR- rilor) dosarelor potrivit primului eşantion de control au fost verificaţi 13 fermieri prin control clasic; 663 fermieri verificaţi prin teledetecţie, din care: 199 fermieri supuşi verificărilor pe respectarea condiţiilor şi cerinţelor de agromediu, pachetele P1 şi P2; 224 fermieri verificaţi pentru respectarea condiţiilor de ecocondiţionalitate; 6 fermieri verificaţi pentru respectarea condiţiilor şi cerinţelor de agromediu, Pachet 1”, a precizat directorul APIA Gorj.

Arderea resturilor vegetale pe terenul arabil, sancţionată
Fermierii au obligaţia de a respecta bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC 5 şi GAEC 8), conform cărora nu este permisă arderea miriştilor şi/ sau a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. Astfel, fermierii care exploatează terenuri arabile nu trebuie să ardă miriştile sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor agricole, în caz contrar aceştia fiind pasibili de sancţiuni.

Termen limită pentru subvenţia la motorină
Până la data de 31 iulie 2014, fermierii gorjeni mai pot depune la APIA Gorj cererea de plată pentru motorina utilizată în agricultură aferentă trimestrului II / 2014.
Producătorii agricoli care au obţinut acordul prealabil pentru ajutorul de stat la motorină în anul 2014 pot depune cererile de plată până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea. Cererile trebuie să fie însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor. Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea de plată trimestrială se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole.
Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014, în limita cantităţilor maxime anuale aprobate. În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei între acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21 de euro pe 1.000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.
Valoarea se calculează în lei pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii în lei a accizelor în anul 2014 este 1 euro = 4,7380 lei. Astfel, reducerea accizei se realizează de la 379,395 euro/1000 litri, la 21 de euro/1000 litri, respectiv 1,7975 lei /litrul de motorină.
“Beneficiarii au obligația să utilizeze cantitățile de motorină achiziționate cu acciza redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale. De asemenea, au obligația să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per/ha este diferențiată) și a suprafeței totale, modificarea efectivului de animale/pasări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantității de apă ori cazurile excepționale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanțe naturale pentru care s-a solicitat determinarea și acordarea ajutorului”, a conchis directorul APIA Gorj.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here