Peste 500 de sesizări au ajuns pe biroul şefului ITM Gorj

285

Nu mai puţin de 520 de sesizări au ajuns pe birourile şefilor din Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj în cursul anului trecut. Cele mai multe reclamaţii au fost pentru neacordarea zilelor libere, neplata orelor suplimentare sau practicarea muncii la negru.

La nivelul ITM Gorj, pe parcursul anului 2015, au fost înregistrate un număr total de 520 de sesizări, în scădere cu 31 de petiţii faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. Din totalul acestora, 503 au fost în domeniul relaţiilor de muncă, iar 18 în domeniul exclusiv al securităţii şi sănătăţii în muncă. Totuşi, din cele 503 sesizări consemnate în domeniul relaţiilor de muncă se mai regăsesc şi 55 pe domeniul securitate şi sănătate, acestea fiind verificate la comun.
„Din cumulul petiţiilor venite pe Relaţii de Muncă, unele priveau neplata orelor suplimentare lucrate sau neacordarea zilelor libere în compensare, altele se refereau la neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă sau practicarea muncii la negru; la fel, mai semnalau neplata drepturilor privind indemnizaţia de concediu de odihnă sau a concediului medical pentru boală; de asemenea, se refereau la desfacerea abuzivă a contractelor individuale de muncă şi, nu puţine sesizări priveau neplata la timp sau pe durată mai îndelungată a salariilor. S-au mai verificat şi alte situaţii privind încălcarea unor prevederi legale privind relaţii de muncă, iar 14 sesizări au fost clasate, în timp ce alte 32 au fost redirecţionate spre verificare altor instituţii competente şi în jur de 30 sunt în curs de soluţionare”, a declarat inspectorul-şef al ITM Gorj, George Romanescu.
Tot pe parcursul anului trecut, în cele 73 de sesizări înregistrate exclusiv, dar şi în comun pe domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, petiţionarii au reclamat nerespectarea obligaţiilor de către angajatori privind asigurarea condiţiilor de muncă în următoarele domenii de activitate: minerit, comerţ, transporturi de marfă sau de persoane, pază şi protecţie, panificaţie. Aspectele priveau neasigurarea echipamentului individual de lucru şi de protecţie, neefectuarea instructajului la locul de muncă şi alte situaţii privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Soluţionări în maxim 45 de zile
„Toate aspectele semnalate au fost cercetate de către inspectorii de muncă în conformitate cu prevederile legale în domeniul de competenţă. Termenul legal prevăzut de OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor este de 30 de zile, iar acolo unde situaţia impune o cercetare mai extinsă, aceasta se poate prelungi cu 15 zile. Când faptele sesizate s-au dovedit reale au fost măsuri cu termene concrete de soluţionare a problemelor sau au fost aplicate şi amenzi contravenţionale”, a mai spus şeful ITM Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here